WORM 23

WORM's 23rd Birthday

(For English scroll down)

WORM vierde haar 23e verjaardag in stijl. Het hele pand zinderde van al die avant-garde kunst, weirde rock, cabaret, poëzie, sociaal-culturele confrontaties, Russische Gay Liberation, interdisciplinair experiment en een geheel nieuw soort Bingo.

Er was van alles, en van alles heel veel, tot diep in de nacht.

Sommigen zeggen dat we ouder zijn, overigens. Anderen beweren jonger. Maar hoe dan ook: over dit getal wordt niet gediscussieerd. Maar wel gefilosofeerd. Want 23 is een magisch getal. Trek het maar na!

Zaterdag 7 (ZEVEN) December, 2019 was het grote jubileumfeest. We vierden dan ons 23-jarig bestaan met magie, alchemie, ‘patafysica en andere fenomenen uit de wereld die WORM heet. Denk aan toen. Denk aan nu. Aan grondleggers en aan nieuwlichters, aan geschiedenis en toekomst, aan feest en ernst. Het is ons allemaal even lief en we vierden als nooit tevoren met al onze bezoekers, partners, vrienden, bekenden en exen.

Hoogdepunten

Hoogtepunten waren er genoeg, maar eentje verdient het speciaal genoemd te worden: de ad-hoc samenwerking tussen WORM’s Filmwerkplaats en het veel geprezen avant-garde electronica-muzikante Klara Lewis. De combinatie van ratelende filmprojectoren en handgemaakte filmloops met Lewis’ wiegende klankgolven en ongepolijste beats was een overweldigende ervaring.

Als opwarmer voor een meer uitgebreid videoverslag is hier alvast een korte teaser met daarin vooral de meer uptempo programma-onderdelen, zoals Sado Opera) .

Klara Lewis backed by Filmwerkplaats

Daily Chaos: Verhalen en Geschiedenis

Waar komen wij, 23 jaar oud, vandaan? Eigenlijk weet niemand dat precies.  WORM vraagt voor herinneringen aan onze bezoekers, partners, vrienden, bekenden en exen.

English

WORM celebrated its 23rd birthday in style. The whole building was buzzing with avant-garde art, weird rock, cabaret, poetry, sociocultural confrontations, Russian Gay Liberation, interdisciplinary experiment and a whole new kind of Bingo. There was everything, and a great deal of everything, until late at night. Some say we’re older,  others argue younger. However, the number is not discussed. Because 23 is a magic number. Check it out! Saturday, December 7 (SEVEN), 2019 was the date of the big anniversary celebration. We then celebrated our 23-year anniversary with magic, alchemy, pataphysics and other phenomena from the world called WORM. We thought about then, and we thought about now. About the founders and innovators, our history and future, and celebration and seriousness. These things are equally dear to us and we celebrated like never before with all our visitors, partners, friends, acquaintances and exes.

There were plenty of highlights, but one deserves special mention: the ad-hoc collaboration between WORM’s Filmwerkplaats and the much acclaimed avant-garde electronica musician Klara Lewis. The combination of rattling film projectors and handmade film loops with Lewis’ swaying sound waves and unpolished beats was an overwhelming experience.

Photos couresy of Pedram Pourghasem.