ELECTRIC UMBRELLA

About the concept

What’s that flying over our heads? Is it a bird? Is it a plane? Is it a fluffy cloud? No.. it is an Electric Umbrella. And when it comes down every now and then, let’s sit together, warm and dry, and enjoy the sounds that happen.

Electric Umbrella is a monthly series on Sunday evenings. Curated by people who love improvised music. And WORM, being a production place for authentic and spontaneous creative processes, has always had improvisation in the core of its DNA.

Music in itself is ungovernable and we don’t like genre definitions that much, so we allow all its varieties to coexist, intertwine and mingle. We aim to create environments where audience and players share an experience of time, space and sound suddenly coming together. It’s where local and international improvisers meet and cook up something that may be short-circuited, or overcharged, sparking, crackling… but always empowering!

There have been nights where people who had never played together before, sounded like they had been an electro-acoustic ensemble for years. There have been nights where the musicians came from such different scenes, that some culture shocks were felt – embraced, and then turned into something amazing. Supported by the best sound & light technicians in WORM, all that shines here is the music itself.

Some names from past Umbrellas: Ernesto and Guilherme Rodrigues, Ege Şahin, Hanna Aleksieieva, Onno Govaert, Martina Verhoeven, Dirk Serries, Carina Fernandes, Margje Ottevanger, Leonie Roessler, Friso van Wijck, Aaron Lumley, Jonathan and Adam Bohman, Vanita and Johanna Monk, Anne LaBerge.

Over het concept

Hee, wat vliegt daar? Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Een fluffy wolkje? Nee.. het is een Electric Umbrella. Af en toe daalt ie zomaar neer, en kunnen we gezellig bij elkaar kruipen, warm en droog, en genieten van de klanken die tot ons komen.

Electric Umbrella is een maandelijkse serie op de zondagavond, samengesteld door mensen die gek zijn van geïmproviseerde muziek. En bij WORM, als productieplek voor authentieke en spontane creatieve processen, zat improvisatie altijd al in het DNA.

Muziek is niet te temmen, en genre-aanduidingen zijn ook niet echt ons ding, dus geven we volop de ruimte aan de vele stijlen die er zijn, om zich onderling te mengen en te verstrengelen. Het doel is om situaties te creëren waarin publiek en muzikanten een gedeelde ervaring hebben van tijd, ruimte en geluid en hoe die op magische wijze kunnen samenkomen. Waar lokale en internationale improvisatoren elkaar treffen en tot iets bijzonders komen dat knettert en vonkt en nieuwe impulsen geeft.

Er zijn avonden geweest waar mensen die nog nooit eerder met elkaar gespeeld hadden, zomaar klonken alsof ze al jaren samenwerkten als electro-akoestisch ensemble. Er zijn avonden geweest waar de muzikanten uit zulke verschillende scenes kwamen, dat er wat cultuurschokken werden gevoeld, toen omarmd, en uiteindelijk resulteerden in iets geweldigs. Ondersteund door WORM’s beste crew voor licht en geluid, is het voor alles de muziek waar het om draait.

Enkele namen van Umbrella’s tot nu toe: Ernesto en Guilherme Rodrigues, Ege Şahin, Hanna Aleksieieva, Onno Govaert, Martina Verhoeven, Dirk Serries, Carina Fernandes, Margje Ottevanger, Leonie Roessler, Friso van Wijck, Aaron Lumley, Jonathan and Adam Bohman, Vanita and Johanna Monk, Anne LaBerge.

We kijken uit naar Electric Umbrella # 8 op Zondag 10 September, met Dorothy Carlos, Bakudi Scream, Henk Bakker duo en Anmari Mëtsa Yabi Wili. Met een sterrol, naast andere insturmenten, voor de Ondes Martenot.

Contact

Brought to you by the Umbrella team: Johanna Monk, Tisa Neža Herlec, Mariëtte Groot and Lukas Simonis.

Email: mariëtte@worm.org lukas@worm.org

Upcoming events

Coming up next is Electric Umbrella no. 9 on Sunday 15th of October, with an electro-acoustic duo called Raqqa, turntablist Eniless, cellist Nina Hitz and media/performance artist Antrianna Moutoula.