Hotglue

HOTGLUE is een visuele online tool waarmee je gemakkelijk en direct websites in je browser kunt bouwen. Het is ideaal voor iedereen die snel een webpagina wil maken. Iedereen kan genieten van het gemak van het werken met HOTGLUE en de spannende resultaten.

HOTGLUE geeft je de vrijheid die je altijd hebt willen hebben in web design. De enige beperking is je fantasie! ‘Drag & drop’ plaatjes, teksten en video’s in je browser en ze staan online. Je kan andere websites insluiten, online video’s of scripts. Het bouwen van websites was nog nooit zo snel en gemakkelijk!

Geniet van de eenvoud en de snelle leercurve – werken met HOTGLUE is alsof je een papieren collage maakt… maar dan beter! Er zijn geen templates, geen defaults en geen kant-en-klare oplossingen, elke nieuwe HOTGLUE pagina is een slechts een leeg, wit doek – het is er voor jouw ideeën!

Gratis voor Iedereen
HOTGLUE software is gratis en Open Source – installeer het gratis op je eigen webruimte binnen 5 minuten! Iedereen kan met HOTGLUE experimenteren en mogelijkheden ontdekken – onze uitgebreide video instructies en developers forum zijn daar om je te helpen.

Onder de motorkap
HOTGLUE is volledig gebouwd met PHP en JavaScript (jQuery). Webpagina’s die in HOTGLUE worden gemaakt voldoen aan de laatste HTML5 en CSS2 standaarden. Aan de serverkant zijn de enige vereisten Apache2 en PHP5, geen database nodig.

Probeer het nu! Ga naar www.hotglue.me en registreer een account of download de laatste versie van van www.hotglue.org en upload het naar je eigen webruimte. De ontwikkeling van HOTGLUE wordt ondersteund door de Mondriaan foundation, het Ministerie van Cultuur en de gemeente Rotterdam.

HOTGLUE is ontwikkeld door Danja Vasiliev en Gottfried Haider.

English
HOTGLUE is a visual online tool that allows you to easily and directly build websites in your browser. It is ideal for anyone who wants to quickly create a web page. Anyone can enjoy the ease of working with HOTGLUE and the exciting results.

HOTGLUE gives you the freedom you have always wanted in web design. The only limit is your imagination. Drag & drop images, texts and videos in your browser and they are online. You can embed other websites, online videos or scripts. Building websites has never been so quick and easy.

Enjoy the simplicity and the fast learning curve – working with HOTGLUE is like making a paper collage… only better! There are no templates, no defaults and no ready-made solutions, every new HOTGLUE page is just a blank, blank canvas – it’s there for your ideas.

Free for everyone
HOTGLUE software is free and Open Source – install it for free on your own web space within 5 minutes! Anyone can experiment with HOTGLUE and discover possibilities – our comprehensive video tutorials and developers forum are there to help.

Under the hood
HOTGLUE is fully built with PHP and JavaScript (jQuery). Web pages created in HOTGLUE comply with the latest HTML5 and CSS2 standards. On the server side, the only requirements are Apache2 and PHP5, no database required.

Try it now! Go to www.hotglue.me and register an account or download the latest version from www.hotglue.org and upload it to your own web space. The development of HOTGLUE is supported by the Mondriaan foundation, the Ministry of Culture and the municipality of Rotterdam.

HOTGLUE was developed by Danja Vasiliev and Gottfried Haider.