WET presents: three films by Arina Adju

FIlm - Wed 15 June 2022
WORM Rotterdam
WORM Central Station
Start → 20:30
End → 23:00

(voor Nederlands zie onder)

EN:

WET film cooperative are proud to present three short works by filmmaker Arina Adju. Adju is a Russian filmmaker with Kurdish-Syrian roots temporarily based in Istanbul. Adju began her involvement with cinema as a teenager, starring in Maria Saakyan’s film I’m going to change my name (2013), a coming-of-age tale which portrays a young woman’s search for her father, and her identity. Adju later enrolled in the Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Theatre in Moscow and began to make her own films. Her work has been shown at various venues and festivals internationally.

We will first screen Body (2015) which tells the story of Nadira. “My name is Nadira and I decided to start life from scratch. I’m getting rid of my old life." Nadira is perfect. So much so that she was taken hostage by her own body. It feeds her – and almost strangles her. “I’ll sell my soul, an apartment, a kidney.” Adju reflects on Nadira’s attempt to escape the role in life that has been handed to her, and by also placing herself in the frame, questions her own choices, opportunities and freedoms.

In All roads lead to Afrin (2016), Adju’s identity takes centre stage, via a portrayal of her Kurdish father, and his life in Syria. Against the backdrop of the ongoing war in the country, Adju travels to join him to meet her new family, and in the process to find her lost roots. The film takes a fragmentary, partial approach, with personal reflections sitting alongside sequences which point to the larger forces constraining the film’s subjects.

Finally, we will present part of a work in progress, Message across the sea, which responds to Adju’s current situation. Before the invasion of Ukraine in late February, she was working on a longer film about her father, who is now a refugee living in the Netherlands. Having been outspoken against the war, Adju left Russia for Istanbul. With the film about her father on hold, this new work reflects on being stranded between places and identities.

WET is a Rotterdam-based production and distribution cooperative for film, video and artists’ moving image founded by Anna Maria Łuczak, Erika Roux, Marta Hryniuk, Nick Thomas and Sophie Bates. We work within a spectrum of contemporary moving image practices and come together to pursue a mode of production based on collaboration and mutual support. WET is also a platform for distribution, curating and programming, with a focus on works which question existing film orthodoxies, and which propose alternative (social, historical, political and aesthetic) perspectives on the medium.

NL

WET presenteert met trots drie korte werken van filmmaker Arina Adju. Adju is een Russische filmmaker met Koerdisch-Syrische roots, tijdelijk gevestigd in Istanbul. Adju begon haar filmcarrière als tiener met een hoofdrol in de film I’m going to change my name (2013) van Maria Saakyan, een coming-of-age-verhaal over de zoektocht van een jonge vrouw naar haar vader en haar identiteit. Later schreef Adju zich in aan de Marina Razbezhkina en Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Theatre in Moskou en begon ze met het maken van haar eigen films. Haar werk is internationaal vertoond op verschillende podia en festivals.

We vertonen eerst Body (2015), dat het verhaal vertelt van Nadira. "Mijn naam is Nadira en ik heb besloten om het leven vanaf nul te beginnen. Ik gooi mijn oude leven van me af." Nadira is perfect. Zozeer zelfs dat ze gegijzeld is door haar eigen lichaam. Het voedt haar – en wurgt haar bijna. "Ik verkoop mijn ziel, een appartement, een nier." Adju reflecteert op Nadira’s poging te ontsnappen aan de rol in het leven die haar is aangereikt, en door ook zichzelf in het kader te plaatsen, stelt ze haar eigen keuzes, mogelijkheden en vrijheden ter discussie.

In All roads lead to Afrin (2016) staat Adju’s identiteit centraal, via een portret van haar Koerdische vader en zijn leven in Syrië. Tegen de achtergrond van de voortdurende oorlog in het land, reist Adju naar hem toe om haar nieuwe familie te ontmoeten, en onderweg haar verloren wortels terug te vinden. De film heeft een fragmentarische benadering, met persoonlijke reflecties via sequenties die wijzen op de grotere krachten die de onderwerpen van de film in hun greep houden.

Tot slot presenteren we een deel van een work in progress, Message across the sea, dat samenhangt met Adju’s huidige situatie. Voor de invasie van Oekraïne eind februari werkte ze aan een langere film over haar vader, die nu als vluchteling in Nederland woont. Adju was uitgesproken tegenstander van de oorlog en vertrok vanuit Rusland naar Istanbul. Met de film over haar vader in de ijskast, reflecteert dit nieuwe werk op het gestrand zijn tussen plekken en identiteiten.

WET is een Rotterdams productie- en distributiesamenwerkingsverband voor film, video en bewegend beeld voor kunstenaars De coöperatie is opgericht door Anna Maria Łuczak, Erika Roux, Marta Hryniuk, Nick Thomas en Sophie Bates. Zij werken binnen een breed spectrum van hedendaagse bewegend beeldpraktijken en streven een productiewijze na die gebaseerd is op samenwerking en wederzijdse ondersteuning. WET is ook een platform voor distributie, curatie en programmering, met een focus op werken die bestaande filmconventies bevragen en die alternatieve (sociale, historische, politieke en esthetische) perspectieven op het medium bieden.