ROTTERDAM SINGING CHOIR Indoors #10

Community - Mon 28 March 2022
WORM Rotterdam
UBIK Space
Start → 17:00
End → 19:15

Singing Club of Rotterdam invites you to join WORM sessions

The Singing Club of Rotterdam is an experimental vocal group initiated in early 2019. We come together every other week to explore all facets of the voice in collaboration. As a part of our ongoing project with WORM, we’ll be meeting at Slash Gallery — and we’d love for people to join us in gathering, snacking, and singing.

We’ll be at Slash Gallery every other Monday, between 17.00 – 19.00 — that is…February 14th & 28th, March 14th & 28th and April 11th & 25th.

The Singing Club is open for everybody to become a member, no musical experience is needed. Our repertoire is wholly improvised and sessions are organised with input from the members. We like to play with vocal warm-ups, songs, tonal meditations; and also physical, theatrical and mental exercises. In the past two years club favourites have been Dance Party, in which members improvise song for each other’s dances; Messy Jam in which members take a popular song, sing it on loop and turn it into a chaotic experimental jam session; and Rotterdam Sounds, in which everyday sounds from Rotterdam life are vocalized into a soundscape together.

Sessions last two hours, bring your voice and a snack 🙂

If you’re interested, meet us there, and if you want to receive updates via our mailing list, send a message to tara@2can-consult.com

Location Directions: https://goo.gl/maps/qDqPFfh54TTs9ADe7

Singing Club of Rotterdam nodigt je uit voor WORM-sessies

The Singing Club of Rotterdam is een experimentele zanggroep die begin 2019 is opgericht. We komen om de week samen om de stem in al haar vormen in samenwerking te verkennen. Als onderdeel van ons project met WORM, ontmoeten we elkaar in Slash Gallery – en we zouden je graag uitnodigen om mee te komen, te snacken en te zingen.

We zijn om week op maandag in Slash Gallery, tussen 17.00 – 19.00: 14 en 28 februari, 14 en 28 maart en 11 en 25 april.

De Singing Club staat open voor iedereen, muzikale ervaring is geen pre. Ons repertoire is volledig geïmproviseerd en sessies worden georganiseerd in overleg met de leden. We spelen graag met vocale warming-ups, liedjes, toonmeditaties; en ook fysieke, theatrale en mentale oefeningen. In de afgelopen twee jaar waren clubfavorieten Dance Party, waarbij leden liederen improviseren voor elkaars dansjes; Messy Jam waarin leden een populair nummer nemen, het loopen en er een chaotische experimentele jamsessie van maken; en Rotterdam Sounds, waarin alledaagse geluiden uit het Rotterdamse leven samen worden gevocaliseerd tot een soundscape.

Sessies duren twee uur, breng je stem en een hapje mee 🙂

Als je geïnteresseerd bent, ontmoet ons daar, en als je updates wilt ontvangen via onze mailinglijst, stuur dan een bericht naar tara@2can-consult.com

Locatie: https://goo.gl/maps/qDqPFfh54TTs9ADe7