Queer Oriental Clubnight

Club - Sat 2 December 2023
WORM Rotterdam
Start → 23:00
End → 05:00

EN
Queer Oriental Rotterdam is a cultural queer gathering and entertainment event organized by the Sirkaf Foundation.
The event aims to showcase music, dance, and stage shows with themes primarily inspired by Turkey, Mesopotamia, and the Middle East, fostering cultural integration.
It is a safe gathering where the LGBTIQA+ community can come together, have fun, and build new friendships and connections.
We would be thrilled to have you join us for the first event on December 2nd, Saturday!

NL
Queer Oriental Rotterdam is een culturele queer entertainmentevenement georganiseerd door de Stichting Sirkaf.
Het evenement heeft het doel muziek, dans en podiumvoorstellingen te tonen met thema’s die voornamelijk geïnspireerd zijn door Turkije, Mesopotamië en het Midden-Oosten, met culturele integratie als gevolg. Het is een veilige bijeenkomst waar de LGBTIQA+ gemeenschap samen kan komen, plezier kan hebben en nieuwe contacten kunnen opdoen.
We verwelkomen u graag op onze eerste evenement op zaterdag 2 december!

TR
Queer Oriental Rotterdam Stichting Sirkaf tarafından organize edilen kültürel queer bir buluşma ve eğlence etkinliğidir.
Daha çok Türkiye, Mezepotamya, Ortadoğu motifli müzik, dans ve sahne showlarının sergileneceği etkinlik, kültürel bir kaynaşmayı amaçlamaktadır.
LGBTIQA+ topluluğun bir araya gelip sosyalleşeceği, eğleneceği ve yeni arkadaşlıklar, dostluklar kuracağı güvenli bir buluşma etkinliğidir.
İlkini 2 Aralık Cumartesi günü yapacağımız Queer Oriental için oldukça heyecanlıyız!
Seni de aramızda görmek isteriz.