Off Screen: Marina Meijer + Tjon Rockon + Bouba Dola

Talk - Wed 13 December 2023
WORM Rotterdam
Start → 19:30
End → 22:30

(for English, scroll down)

Off Screen is een tweemaandelijkse film- en debatavond in WORM en hét podium voor de Rotterdamse auteursfilm en videokunst. In de vertoonde documentaires, (korte) speelfilms en filmische experimenten staat de maker centraal. Om het maakproces dichterbij het publiek te brengen zijn interviews een onlosmakelijk onderdeel van het programma. Daarnaast is het een ontmoetingsplek waar contacten worden gelegd, plannen worden gesmeed en adviezen worden uitgewisseld.

19.30u
Sezers Zomer
Marina Meijer
Nederland, 2023, 42 min., Dutch w/ English subtitles
Tijdens een lange hete zomer in Rotterdam-Zuid komt de veertienjarige Sezer ’s avonds regelmatig niet meer thuis, steelt fietsen, luistert niet en is soms extreem brutaal. Claudia, Sezers moeder doet e na uithuisplaatsing van haar oudste zoon alles aan om Sezer wel bij zich te houden.
Maar de dreiging van uithuisplaatsing maakt hem alleen maar opstandiger. Terwijl zijn moeder met groeiende wanhoop hulpverleners te woord staat, toont Meijer ook zijn kwetsbare kant. Meijer studeerde politicologie en documentaire-regie aan de Filmacademie. Met haar documentaire Carrousel werd ze o.a. geselecteerd voor de internationale Idfa-competitie.

20.30u
Grandeloge Filantropia – de primisi van Tjon Rockon
Bouba Dola, 2023, 48min., Dutch w/ English subtitles
De westerse wereld balanceert op het randje van de afgrond. Daarom stuurt het geheime genootschap Grande Loge de uitverkoren hiphop-zoon Tjon Rockon naar de van spiritualiteit vervreemde tatta’s, om ze te redden met performatieve rituelen. Grandeloge Filantropia is ontstaan in samenwerking van o.a. Tjon Rockon, Bouba Dola en Hajo Doorn. Bouba Dola is geboren in de Democratische Republiek Congo, maakt muziekvideo’s voor o.a. Typhoon en Giovanca. Tjon Rockon is een Surinaams-Rotterdamse theatermaker en grafitti-artiest. Grandeloge Filantropia werd geselecteerd voor een Gouden Kalf en genomineerd voor de prijs van het forum van de regisseurs. Tjon Rockon, Bouba Dola Hajo Doorn zijn aanwezig.

ENGLISH

Off Screen is a bi-monthly film and debate evening at WORM for Rotterdam auteur film and video art. In the documentaries, (short) feature films and cinematic experiments shown, the focus is on the maker. To bring the creative process closer to its audience, interviews are an integral part of the programme. Off Screen is also a meeting place where contacts are made, plans are forged and advice is exchanged.

19.30u
Sezer’s Summer
Marina Meijer
Netherlands, 2023, 42 min.

During a long hot summer in Rotterdam-Zuid, fourteen-year-old Sezer regularly doesn’t come home at night, steals bicycles, and is sometimes extremely cheeky. Claudia, Sezer’s mother does everything in her power to keep Sezer with her after her oldest son has been placed out of the home.
But the threat of removal only makes him more rebellious. While his mother speaks to social workers with growing desperation, Meijer also shows his vulnerable side. Meijer studied political science and documentary directing at the Film Academy. With her documentary Carousel she was selected for the international Idfa competition.

20.30u
Grandeloge Filantropia – the primisi of Tjon Rockon
Bouba Dola, 2023, 48min
The Western world is balancing on the edge of the abyss. That’s why the secret society Grande Loge sends the chosen hip-hop son Tjon Rockon to the tattas alienated from spirituality, to save them with performative rituals. Grandeloge Filantropia was created in collaboration of Tjon Rockon, Bouba Dola and Hajo Doorn. Bouba Dola was born in the Democratic Republic of Congo, makes music videos for Typhoon and Giovanca, among others. Tjon Rockon is a Surinamese-Rotterdam theater producer and grafitti artist. Grandeloge Filantropia was selected for a Golden Calf and nominated for the directors’ forum award. Tjon Rockon, Bouba Dola Hajo Doorn will be present.