O. Lab #9 LULLABY

Theatre / Performance - Sun 29 May 2022
WORM Rotterdam
UBIK Space
Start → 17:00
End → 18:00

BUY TICKETS HERE

Lullaby volgt een moeder op een onwaarschijnlijke zoektocht naar vrede in een moment van collectieve chaos. Een moeder worstelt om het juiste liedje te vinden om haar baby in slaap te wiegen, haar pogingen gaan verloren in de geluiden van protest die door het raam komen. De rusteloosheid van haar baby groeit met de urgentie van de revolutie. Hoe kan ze hem vrede brengen te midden van een gevecht voor zijn eigen toekomst?

Over O. Lab
De kraamkamer van muziektheater van morgen. Een kijkje in de repetitieruimtes van theatermakers is normaal voorbehouden aan een select gezelschap. O. Lab zet de deuren open! Makers presenteren works-in-progress en laten prototypes zien van voorstellingen. Bezoekers kunnen hun waardevolle mening hierover delen met de kunstenaars. O. Lab in WORM is één grote creative space en jij zit op de eerste rij van het maakproces.

"An amazing blend of vocal splendor and physical virtuosity” – San Francisco Chronicle about Laura Bohn

https://www.youtube.com/channel/UCNEyxq5fzeJuGm3_Gl5h5pg

English
Lullaby follows a mother on an unlikely quest for peace in a moment of collective chaos. She struggles to find the right song to lull her baby to sleep, her efforts lost in the sounds of protest coming through the window. Her baby’s restlessness grows with the urgency of revolution. How can she bring him peace in the midst of a struggle for his own future?

What is O.Lab
O. Lab is the nursery for tomorrow’s musical theatre. A look into the rehearsal rooms of theatre makers is normally reserved for a select group. O. Lab opens these doors! Makers present works-in-progress and show prototypes of performances. Visitors can share their own opinions with the artists. O. Lab in WORM is one big creative space and you sit in the front row of the creative process.

Credits
Componist: Kamala Sankaram, Librettist: Guillermo Calderón, Zang: Laura Bohn, Altviol: Adriaan Breunis, Keyboard/synth: Charlie Bo Meijerin, Geluid tecnicus: Petra Herrie, Regie, Dramaturgie: Sjaron Minailo, Productieleider: Lis Borrel