O. Lab #3 DREAMING CLOUDS

Theatre / Performance - Mon 23 May 2022
WORM Rotterdam
UBIK Space
Start → 17:00
End → 18:00

BUY TICKETS HERE
Julia Cheng en Alex Ho onderzoeken de perceptie van Chinees-Britse identiteiten via hun multidisciplinaire stuk, O. Lab: Dreaming Clouds. Met de Kantonese opera als uitgangspunt, willen ze een viscerale ervaring creëren die de raakvlakken tussen henzelf, muziek en dans, en de Chinese en Britse culturen bevraagt.
Over O. Lab
De kraamkamer van muziektheater van morgen. Een kijkje in de repetitieruimtes van theatermakers is normaal voorbehouden aan een select gezelschap. O. Lab zet de deuren open! Makers presenteren works-in-progress en laten prototypes zien van voorstellingen. Bezoekers kunnen hun waardevolle mening hierover delen met de kunstenaars. O. Lab in WORM is één grote creative space en jij zit op de eerste rij van het maakproces.

“Deze door de BBC betitelde rising star met Chinees-Britse achtergrond werkt aan een groter werk in 2023. Kom in O. Lab kijken hoe het zich ontwikkelt.” – Joost Heijthuijsen (dramaturg O.)

English
Julia Cheng and Alex Ho explore the perception of Sino-British identities through their multidisciplinary piece, O. Lab: Dreaming Clouds. Taking Cantonese opera as their starting point, they want to create a visceral experience that questions the interfaces between themselves, music and dance, and Chinese and British cultures.

What is O.Lab
O. Lab is the nursery for tomorrow’s musical theatre. A look into the rehearsal rooms of theatre makers is normally reserved for a select group. O. Lab opens these doors! Makers present works-in-progress and show prototypes of performances. Visitors can share their own opinions with the artists. O. Lab in WORM is one big creative space and you sit in the front row of the creative process.

Credits
Co-director: Alex Ho and Julia Cheng, Choreography: Julia Cheng, Violin: Alex Ho, Dance Artist: Paris Crossley