Film: Her Name Was Europa

FIlm - Wed 2 November 2022
WORM Rotterdam
WORM Central Station
Start → 20:30
End → 23:00

EN

Her name was Europa
2020, 16mm, 76 min, b/w, sound

Enthusiasm
2022, 35mm, 8 min, color, silent

both films directed, shot and edited by Anja Dornieden and Juan David González Monroy, who will be present during the screening

Aurochs is the name given to the wild ancestor of modern cattle. The aurochs has the distinction of being the first documented case of extinction. The last known wild aurochs died in the Jaktorów Forest in Poland in 1627. Both, hunting and the introduction of domesticated cattle led to its decline and disappearance. Its value, however, derived not just from being a source of sustenance. Traits that were attributed to the animal, such as speed, strength and courage, imbued it with great symbolic power.

Some of its body parts were ascribed with supernatural powers. The skin of the forehead and a cross-shaped bone inside the heart were prized for their magical properties. Those who carried them became possessors of the animal’s traits.

In Her name was Europa the filmmakers explore the scientific and Frankenstein-like attempts made to revive the species.

The film will preceded by the Dutch premiere of Enthusiasm, a short film about wanting to see a cat.

Funding provided by Berlin’s Senate Department for Culture and Europe

NL

Her name was Europa
2020, 16mm, 76 min, z/w, geluid

Enthusiasm
2022, 35mm, 8 min, kleur, zwijgend

Beide films zijn geregisseerd, gefilmd en gemonteerd door Anja Dornieden en Juan David González Monroy, die bij de vertoning aanwezig zullen zijn.

Aurochs is de naam die gegeven is aan de natuurlijke voorouder van het moderne rundvee. Hij heeft de twijfelachtige eer het eerste gedocumenteerde uitgestorven dier te zijn. De laatst bekende wilde aurochs stierf in 1627 in het bos van Jaktorów in Polen. Zowel de jacht als de introductie van gedomesticeerde runderen hebben tot de achteruitgang en het verdwijnen van de aurochs geleid. De waarde van de aurochs berustte echter niet alleen op het feit dat hij een bron van voedsel was. Eigenschappen die aan het dier werden toegeschreven, zoals snelheid, kracht en moed, gaven het een grote symbolische kracht.

Aan sommige van zijn lichaamsdelen werden bovennatuurlijke krachten toegeschreven. De huid van het voorhoofd en een kruisvormig bot in het hart werden gewaardeerd om hun magische eigenschappen. Zij die ze droegen werden bezitters van de eigenschappen van het dier.

In Her name was Europa onderzoeken de filmmakers de wetenschappelijke en Frankenstein-achtige pogingen die worden gedaan om de soort opnieuw tot leven te wekken.

De film wordt voorafgegaan door de Nederlandse première van Enthusiasm, een korte film over het verlangen om een kat te zien.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin