Erasmus verbindt x Healthy Start: panel gesprek over seksuele intimidatie

praat mee over straatintimidatie, gendernormen, bewustwording en actie.
Talk - Thu 6 June 2024
WORM Rotterdam
UBIK Space
Start → 16:00
End → 18:00

De voertaal van dit programma is Nederlands.
This program will be in Dutch.

Hoe kunnen mannen bijdragen aan het aanpakken van seksuele (straat)intimidatie? Waarom plegen mensen (en voornamelijk mannen) seksuele (straat)intimidatie? Hoe kunnen we overgaan van bewustwording tot actie?

De Podcast Stadswandelingen van de Erasmus Universiteit organiseert op 6 juni 2024 samen met Helathy Start een after talk van de podcast aflevering over seksuele intimidatie. We nodigen je uit om te blijven voor een informele borrel, zodat we informeel verder kunnen doorpraten met de gastsprekers en het publiek.

Charlotte van Tuijl (Healthy Start PhD, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)) zal het onderwerp introduceren met wetenschappelijk onderzoek.

Moderator:
Jolijn Amorison (Teamleider bij Track 2, sociale ongelijkheid, van Erasmus Verbindt)

Panel:
Julienne Beijer (Sexmatters)
Judith Holzmann (Fairspace)
Patrick Engels (Emancipator)

In de wetenschap en het maatschappelijke debat rondom seksuele (straat)intimidatie ligt de nadruk vaak op de slachtoffers, hun ervaringen en gevolgen, aanpassingen in gedrag en hoe we ze het beste kunnen helpen. En hoewel de gevolgen van (straat)intimidatie groot kunnen zijn op individueel niveau, moeten we niet vergeten dat seksuele (straat)intimidatie een maatschappelijk probleem is dat voorkomt uit de manier waarop we met elkaar omgaan.
Op het gebied van seksuele straatintimidatie wordt tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de redenen waarom mensen (en voornamelijk mannen) seksuele intimidatie plegen. In de praktijk wordt er in Rotterdam ingezet op het dialoog aangaan met potentiële plegers en bewustwording te creëren van de gevolgen van hun gedrag. Beide strategieën gaan ervan uit dat bewustwording de eerste stap is tot de verandering van de geaccepteerde norm. Maar is het zo simpel? Plegen mensen seksuele intimidatie omdat ze niet weten wat de gevolgen zijn of hoe ze beïnvloed worden door hun eigen gendernormen? Wat is er nog meer nodig om mannen te betrekken bij het voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie?

Recent onderzoek van Plan International wijst uit dat jonge mannen situaties van seksuele straatintimidatie niet voldoende herkennen (43% van de mannen herkent wanneer een vrouw zich onveilig voelt terwijl het merendeel (83%) wel wist wat seksuele straatintimidatie inhoudt). Driekwart van de ondervraagde mannen gaf aan niks te hebben gedaan de laatste keer dat ze getuige waren van seksuele straatintimidatie. 40% van hen vond de situatie niet ernstig genoeg omdat het om nastaren of nafluiten ging en een kwart gaf aan niet te weten wat ze moesten doen.

In deze after talk besteden we dan ook aandacht aan hoe we niet alleen bewustwording kunnen creëren onder mannen, maar ze ook echt tot actie kunnen aanzetten, zowel door in te grijpen als door in te zetten op preventie.

Meer over…
Sexmatters
Sexmatters zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. We doen dit door positief en taboedoorbrekend over seksualiteit, gender, consent en discriminatie te praten. Vooroordelen en hokjes-denken kunnen leiden tot ongelijkheid, sociale uitsluiting, onveiligheid, grensoverschrijdend gedrag en gender gerelateerd geweld. Sexmatters is opgericht om dit tegen te gaan en zet zich sinds 2013 in voor acceptatie, gelijkwaardigheid en sociale inclusie.
Bezoek de website.

Fairspace
Fairspace ijvert voor veilige ruimtes voor iedereen. Met elke samenwerking komen we een stap dichter bij onze visie – een wereld waarin iedereen zich veilig, inclusief en gerespecteerd voelt. We groeien, bereiken nieuwe plekken en helpen overal ter wereld. Ons verhaal is een voorbeeld van de kracht van grassroots inspanningen, en toont aan dat zelfs de kleinste acties kunnen leiden tot een golf van verandering, en een betere toekomst voor ons allemaal.
Bezoek de website.

Emancipator
Emancipator werkt aan mannenemancipatie: het veranderen van maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen. Mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het stimuleren van zorgzame mannelijkheid, als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia+ personen en de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden.
Bezoek de website.

Entree is gratis. Kom luisteren, praat mee! Gelieve je aan te melden.