DIGITAL DUCTTAPE

by Hipsick
WORM Rotterdam
Start → 20:15
End → 21:30

DIGITAL DUCTTAPE

“Mijn telefoon is als een wit blad. Het zit vastgetaped aan mijn bestaan. Als ik mijn
weerspiegeling op het scherm zie vergeet ik wie ik ben. Ik bepaal wie ik ben. Ik ben een
himbo. we hebben meer HIMBO’S nodig. ALLEEN DENKEN AAN JEZELF ER MOOI
UITZIEN JE MOOI VOELEN NEP EN NAÏEF ZIJN EN NIET TEVEEL IN JE HOOFD. HIMBO
ZIJN IS EEN MEDITATIE. VANAF NU ALLEEN ME-TIME. ALLEEN WORK-OUTS,
SPIEREN KWEKEN, ONS LICHAAM VERKOPEN AAN HET INTERNET. EEN HIMBO ZIJN
IS DE TOEKOMST. IK BEN KLAAR VOOR MIJN CLOSE-UP. FOTOGRAFEER ME
BEZWEET EN MESSY”
Betreed het labyrint en verken de ruimte tussen virtualiteit en lichamelijkheid. Accepteer de
vloeibaarheid van je bestaan en omarm kunstmatige zelfpresentatie als zelfexpressie.
Samen vieren we de schoonheid van onze geconstrueerde identiteit.
̆
https://www.hipsick.nl/wp-content/uploads/2022/05/digitalducttape.mp3 ←̥

“My phone is like a blank slate. It is taped into my existence. When I see my reflection on the
screen, I forget who I am. I decide who I am. I am a himbo. we need more HIMBO’S. ONLY
CARING ABOUT YOURSELF LOOKING PRETTY FEELING PRETTY BEING FAKE AND
NAIVE AND NOT TOO MUCH IN YOUR HEAD. BEING A HIMBO IS A MEDITATION. ONLY
ME-TIME FROM NOW ON. JUST WORKING OUT, GAINING SOME MUSCLES, SELLING
OUR BODIES TO THE INTERNET. BEING A HIMBO IS THE FUTURE. I AM READY FOR
MY CLOSE-UP. PLEASE PHOTOGRAPH ME IN THIS SWEATY MESS”
Enter the labyrinth and explore the space between virtuality and physicality. Accept the
fluidity of your being, and embrace artificial self presentation as self expression. Together we
celebrate the beauty of our constructed identities.
͖̦͂

Met DIGITAL DUCTTAPE maakt HipSick een dwaaltuin waarin de schoonheid van de
maakbare identiteit wordt gevierd. Centraal staat het idee dat social media kan bijdragen
aan het uitdragen van een veelheid aan identiteiten, het showcasen van kwetsbaarheid en
een openheid zonder schaamte.
Waar de eerste twee delen van het drieluik Some Say Morality Is Negotiable – PUPPIES
FOR SALE en #ShapeME – zich richtte op de vervreemdende, manipulatieve en negatieve
effecten van social media, erkennen en accepteren we in DIGITAL DUCTTAPE de fluïditeit
van ons zijn. We omarmen de wereld van het internet, social media en kunstmatige
zelfpresentatie als zelfexpressie.

DIGITAL DUCTTAPE is a labyrinth which celebrates the beauty of the constructable identity.
The central idea is that social media can contribute to the propagation of a multitude of
identities, to showcase vulnerability and an openness without shame.
While the first two parts of the triptych Some Say Morality Is Negotiable – PUPPIES FOR
SALE and #ShapeME – focused on the alienating, manipulative and negative effects of
social media, in DIGITAL DUCTTAPE we recognize and accept the fluidity of our being. We
embrace the world of the internet, social media and artificial self-presentation as
self-expression.
͖̦͂
HipSick operates at the intersection of performance and installation art. Their work often
starts from a fascination with Western visual culture, normativity and the night.
Contemporary social topics are approached from different perspectives, decontextualized
and abstracted, which results in performances that aim to destabilize the viewer’s
perception.
*DIGITAL DUCTTAPE started from the personal fascination of Didi Kreike – with whom
HipSick has also worked closely for #ShapeME.
*
Credits:
Based on the idea of: Didi Kreike
Artistic Team: Didi Kreike, Sylvia Weening, Nadîja Roza Broekhart
Performance: Didi Kreike, Lodewijk van Dijk
Choreography: Antonin Comestaz, Arno Verbruggen
Dramaturgy & Scenography: Nadîja Roza Broekhart, Sylvia Weening
Music, Light & Technical Design: Stefan Julizar
Video: Didi Kreike
Poster image: Rik Versteeg
Decor: M met de Zaag
Light Advice: Zalán Szakács
Scenography Advice: Anne Karin ten Bosch
Photography: Studio Rik Versteeg x HipSick
Communication: Ruben Kotkamp
Business Management: Lara ter Braak
Production: HipSick
Special thanks to: Leonie Kalkman, Leo Spreksel