Structure

On this page, you will find details of WORM’s structure, activities and financial standing.

A full listing of all relevant files and press releases can be found below.

WORM: Raad van Toezicht

Sinds 1 september 2022 kent stichting WORM een Raad van Toezicht.  De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden. De Raad van Toezicht is onder andere verantwoordelijk voor:
– Het werkgeverschap van de Directeur Bestuurder
– Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting WORM en de relaties met de diverse stakeholders, zoals beschreven in Governance Code Cultuur.
– Het vervullen van een toetsende, bewakende en adviserende (gevraagd en ongevraagd) rol naar de directeur-bestuurder bij alle voorkomende aangelegenheden.
– De beoordeling en goedkeuring van de langere termijnvisie en het langere termijnbeleid, plus het jaarplan en jaarverslag.
– Het optreden als ambassadeur en het representeren van de stichting in overleg met de directeur-bestuurder bij externe gelegenheden.

Leden: RvT

Voorzitter van de RvT van WORM is Tina Rahimy (filosoof/ondernemer), en andere leden zijn Aukje Bolle (directeur-bestuurder Kunstgebouw), Prya Bisambhar (journalist/ondernemer) en Mark Schotman (kerndocent Willem De Kooning Academie).

Tina is aangetreden op 1 oktober 2020 en treedt statutair af op 1 oktober 2024
Aukje is aangetreden op 15 september 2016, is herbenoemd op 15 september 2020 en treedt statutair af op 15 september 2023
Prya is aangetreden op 2 mei 2018, is herbenoemd op 2 mei 2022 en treedt statutair af op 2 mei 2026
Mark is aangetreden op 2 juni 2015, is herbenoemd op 2 juni 2019 en treedt statutair af op 2 juni 2023.

Vanaf november 2022 zijn voor de benoemingen van vier nieuwe toezichthouders de vacatures opengesteld.