Mission / Manifesto

Who are we? What do we do?
WORM / #OpenCity

The Open City WORM

Een nieuwe fase voor avantgardisme.

Met het programma Open City biedt WORM een holistisch alternatief tussen gefragmenteerde gemeenschappen en dominerende mainstream. Hier wordt in risicovolle ontmoetingen artistiek burgerschap ontwikkeld. Zo zetten we onze activiteiten als maatschappijkritisch kunstenaarshuis voort, en gaan we verder op zoek naar presentatievormen en werkwijzen die bijdragen aan de ontwikkeling van de rol van kunst in de samenleving.

Na het vrolijke verlies en na de avantgardistische staat gaat WORM een nieuwe fase in: die van WORM als open stad. Bevindingen en verworvenheden van zowel het vrolijke verlies als de avantgardistische staat worden in de open stad actief meegenomen; de open stad is niet zozeer een cesuur als wel voortzetting van al het goede met verrijkte en verdiepte inzichten, die WORM toekomstbestendig en duurzaam beloven te maken.

Meer informatie over WORMs Open City programma is hier te vinden. (Geschreven in het Engels en Nederlands).

(EN)
A new phase for avant-gardeism.

WORM’s Open City programme offers cultural strategies for fragmented creative communities faced with an increasingly dominant mainstream, and promotes cultural practices that contribute to art’s role in wider society. Here in the City, a form of artistic citizenship is developed by way of high-risk meetings. By doing this we continue to act as a socially critical artist’s salon.

After the Happy Loss and the Avantgardistic State, WORM enters a new phase: that of WORM operating as an Open City. The experiences of both the Happy Loss and the Avantgardistic State are actively included in the Open City. The Open City is not so much a caesura as a continuation of all the good things that happened in those two incarnations; albeit with enriched and deepened insights, ones which WORM promises to make future-proof and sustainable.

We welcome everyone and work with like-minded souls to produce publications and organise public events. Don’t be afraid to send us your ideas. You could shape our programme with us. Our contact details are here.

Sustainability

We are based in the centre of Rotterdam, on the Witte de Withstraat. Our venue, archives and studios are built with recycled materials, our systems are energy efficient and we provide organic food and drink. You can dance on sandblasted desktops, watch films sitting in discarded airplane seats, or order a Gulpener beer at a bar made from rusty factory doors. Each day WORM heats its office using the energy you danced out the night before.

WORM Privacy Policy

Vacancies / Internships

Tickets

Verhuur