Mission / Manifesto

WORM -ULTIMATE PLAYGROUND 2025-28

WORM Ultimate Playground biedt optimisme voor een toekomstige wereld waar meerstemmigheid wordt gevierd! Wij streven voor magische bijeenkomsten vol levensvreugde, activisme, DIY mentaliteit en humor.

VISIE - 2025-2028

Onze visie als missie: WORM als katalysator voor nieuwe perspectieven en draagt bij aan vrolijkmakende meerstemmigheid

Hier gaan we niet voor een revolutie, maar voor een evolutie: naar verdieping, verbinding, verbreding en verankering.  

MISSIE - 2025-2028

WORM ontwikkelt en presenteert kunst in al haar uitingsvormen. En voor WORM zijn pluriforme perspectieven onmisbaar om op een duurzame manier innovatie en een inclusieve samenleving te bevorderen. Om pluriforme perspectieven te bereiken ontwikkelen we een artistiek referentiekader voor onze programma’s en socio-culturele gedrag: een Culture of Play (de mens als spelend wezen), Pleasure Activism (optimisme in beweging brengen), en een Vruchtbare Grond

 

Culture of Play – het belang van spelen (in het leven en het kunst)

  • We geloven dat alles wat we als “cultuur” zien, voortkomt uit spel. Het is daarom van groot belang dat er een mogelijkheid tot spelen blijft bestaan. 

Pleasure Activism – plezier en genot als waarden om voor te strijden

  • Wij staan voor radicale (culturele) zelfexpressie vanuit optimisme. Wij hechten aan de woorden van Adrienne Maree Brown.  “We have been raised to fear the YES within ourselves” (Pleasure Activism, Adrienne Maree Brown). WORM zal die angst bestrijden.

Vruchtbare Grond – een veilig speelveld en een bodem voor innovatie en genre ontwikkeling

  • We omarmen diversiteit van mensen en meningen, omdat we geloven dat uniformiteit niet leidt tot nieuwe perspectieven.  Nieuwe perspectieven leiden tot een vruchtbare maakomgeving die weer leidt tot nieuwe perspectieven.

WORM gaat voor impact op micro-schaal, met uitdijend effect. Al doende testen we samen met makers en bezoekers de mogelijkheden van een post-polaire samenleving. Hiervoor hebben we speel- en experimenteerruimte nodig, een vruchtbare grond waar we o.a. ideeën kunnen planten en voeden, waar we talenten kunnen laten groeien. In de komende periode zetten we in op verdieping en verbreding en vergroten we onze betrokkenheid bij de programma’s aan de hand van onze artistieke uitgangspunten.

EVOLUTION! OPEN CITY tot ULTIMATE PLAYGROUND: 2024

De Open City was een grote aanname, een mythe die werd gevormd. Zonder de Open City hadden we nooit op zo’n korte tijd de veelzijdigheid en veel-mensigheid bereikt die WORM vandaag kenmerkt. We zijn enorm gegroeid, hebben geleerd en blijven professionaliseren. Maar onze radicale JA leidde tot overproductie. We blijven ook kwetsbaar. In 2024 ronden we de Open City als thema af. Maar dankzij de dialoog met elkaar tijdens Open City,  zijn we zelflerend, kunnen we sterker worden en houden we een vinger aan de pols van de maatschappij. We hebben bewezen hoe veerkrachtig we zijn en we verzetten ons tegen een verlammend gevoel van onmacht. Meer dan ooit vinden we het noodzakelijk om een plaats te zijn voor optimisme en fantasie. Waar nieuw leven ontstaat uit vonken tussen makers en publieken. Waar we de gedroomde maatschappij die nieuwsgierig is naar elkaars perspectieven, uittesten op kleine schaal. Waar we impact maken door mensen artistiek te activeren. Waar anders dan in Rotterdam? Hoe anders, dan in verbinding met al onze lokale, nationale en internationale makers en partners? Met wie anders dan met WORM?