WORM zwaait Petter van Raalte uit

Rotterdam 20 februari 2024.

Met grote dankbaarheid en enigszins bedroefd, maakt WORM bekend dat de periode van Petter van Raalte als interim-diracteur tot een einde komt. De afgelopen 16 jaar heeft Petter als interim manager gewerkt voor diverse podia en culturele instellingen in en buiten Rotterdam. Hij is klaar voor nieuwe verantwoordelijkheden in het veld, wetende dat ook WORM uitkijkt naar nieuwe creatieve avonturen.

De afgelopen 18 maanden waren een uitdagende periode voor WORM. Maar sinds hij de functie in mei 2023 op zich nam, hebben de enorme ervaring, vaardigheden en vooruitziende blik van Petter ervoor gezorgd dat WORM met het volste vertrouwen plannen kan maken voor de toekomst.

Een van de belangrijkste taken van Petter was het vinden, adviseren en formeel overdragen aan een nieuw directieteam. WORM is blij dat hij Teun de Booij en Charlien Adriaenssens heeft kunnen inschakelen om deze functies te vervullen. WORM heeft nieuwe energie en visie voor de toekomst en Petter is daar grotendeels verantwoordelijk voor.

Wij zullen zijn scherpzinnigheid, evenwichtigheid, humor en scherpzinnigheid missen, evenals zijn formidabele boekhoudkundige en organiserende vaardigheden. WORM wenst hem het beste voor de toekomst! We zullen ook zijn hond Charlie missen.

English

Rotterdam February 20, 2024.

WORM is sad to announce that interim director Petter van Raalte will be leaving the Boomgaardsstraat. For the past 16 years, Petter has worked as an interim manager for various venues and cultural institutions in and outside Rotterdam. He will now return to his other responsibilities in the field, safe in the knowledge that WORM can once again look forward to new creative challenges.

The last 18 months has been a challenging period for WORM. But, since he took on the position in May 2023, Petter’s vast experience, skills and foresight have meant that WORM can plan for the future with full confidence.

One of Petter’s key tasks was to find, advise, and formally hand over to a new director team. WORM is delighted he was able to bring in Teun de Booij and Charlien Adriaenssens to fill these positions. WORM has new energy and vision going forward and Petter is largely responsible for that.

We will miss his canniness, equable nature, humour and clear sightedness, as well as his formidable accounting and organising skills. WORM wishes him well for the future! We will miss his dog, Charlie, too.