Petter van Raalte – interim bestuurder WORM

Vanaf 15 mei 2023 is Petter van Raalte gestart als interim bestuurder bij WORM. Hij zal tot en met begin 2024 verbonden zijn aan WORM en met het team werken aan de ontwikkeling van de visie voor 2025 – 2028.
Petter werkte de afgelopen 16 jaar als interim manager voor verschillende podia en culturele instellingen in en buiten Rotterdam. Bij WORM komen zijn liefdes voor muziek, kunst, film en horeca bij elkaar.

Linda Boer wordt hartelijk bedankt voor de maanden dat zij bij WORM interim bestuurder was.

From 15 May 2023, Petter van Raalte started as interim director at WORM. He will be associated with WORM until early 2024 and will work with the team to develop the vision for 2025 – 2028. For the past 16 years, Petter has worked as an interim manager for various venues and cultural institutions in and outside Rotterdam. At WORM, his loves for music, art, film and hospitality come together.

Linda Boer is warmly thanked for her months as interim manager at WORM.