WORM + Music Matters, Rotterdam: in Forbes Magazine

WORM heeft met Music Matters het initiatief genomen voor een samenwerking waarbij we het muzikale ecosysteem in Rotterdam gaan versterken. We zien muziek als de motor voor econmische en maatschappelijke verbeteringen in onze stad. In Forbes Magazine wordt het initiatief genoemd als één van de opvallende voorbeelden van hoe muziekorganisaties de stad helpen sterker uit de pandemie te komen.

WORM and Music Matters have collaborated on an initiative which we hope will strengthen the musical ecosystem in Rotterdam. We see music as the engine for economic and social improvements in our city. In Forbes Magazine, the initiative is cited as one of the standout examples of how music organizations are helping the city to emerge stronger from the pandemic.