News: 7-10-2020 WORM Official Statement: CORONA REGELEN: October 2020

Beste WORM bezoeker,

In aansluiting op de afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus per 29 september, het volgende.

Onze #Wunderbar sluit om 22.00 uur; om 21.30 uur is de laatste ronde.

Onze programma activiteiten gaan voor zover mogelijk gewoon door; ook daarbij geldt dat de bar om 21.30 uur de laatste ronde heeft.

Het dragen van mondkapjes wordt sterk aanbevolen; bij sommige programma’s kan daar ook expliciet om gevraagd worden -werk dan svp mee.

Daarnaast blijven alle coronamaatregelen (1.5 meter afstand houden, handen wassen, thuis blijven bij twijfel) onverminderd van kracht en moeten wij ook daarop streng toezien.

Dank voor jullie begrip, van iedereen bij WORM.

(ENGLISH)

Dear WORM visitor,

Following the latest government announced measures to combat the coronavirus (September 29), WORM announces the following:

Our #Wunderbar closes at 10pm. The last visitors are allowed in at 9pm, the last round is 9.30pm.

Our programme activities continue as usual as much as possible, with the events bar having the last round at 9.30pm.

The wearing of face masks is highly recommended, and might be explicitly asked for with some programmes. If so, please be cooperative.

Remember: all official corona measures (keeping a distance of 1.5 meters, washing hands, staying at home when feeling ill) remain in full force and we will strictly comply with these rules.

Thank you for your understanding, from everyone at WORM.