News: 11-11-2020 Tina Rahimy nieuwe voorzitter WORM

Sinds 14 september, 2020 WORM heeft een nieuwe voorzitter: Tina Rahimy. Tina Rahimy is politiek-filosoof, onderzoeker en schrijver. Haar onderzoek richt zich vooral op politieke processen en mechanismen van uitsluiting. Haar onderzoek richt zich op onderwijs, het sociale domein, kunst en cultuur.

Rihamy: “Benutten van talent, voornamelijk bij jongeren, en inclusief handelen zijn motto’s die we vaak tegenkomen. Wat mij aansprak bij WORM waren niet de woorden, maar de enorme inzet om deze motto’s ook waar te maken. WORM zelf heeft een groot talent om verborgen en ongeziene talenten te erkennen, zichtbaar te maken en ruimte te bieden om te groeien. Mooie woorden en goede intenties worden zo werkelijkheid. WORM gaat geëngageerd en open om met alle bewoners in de stad en daarbuiten. Het is een instelling die creatieve mensen de ruimte biedt om te excelleren
in plaats van louter te overleven. In de afgelopen twee maanden heb ik mensen ontmoet bij WORM die niet alleen het talent hebben om anderen werkelijk te zien, maar die ook constructief en kritisch kunnen zijn naar zichzelf en de processen om hun heen. Deze ontmoetingen hebben mij nu al verrijkt als mens en het is dan ook een eer om als voorzitter de komende jaren mee te leven en denken met al het geweldige dat WORM zowel deze stad als daarbuiten te bieden heeft.”

foto: Carolien van den Bos

Rahimy neemt de plek over van Hugo Bongers, die voorzitter van WORM was sinds 1 october, 2012. Hugo Bongers is redacteur en uitgever van het tijdschrift Puntkomma, kwartaalblad over kunst en cultuur in Rotterdam. Bongers was bovendien secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Daarvoor was hij onder andere plaatsvervangend directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam en zakelijk directeur van het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Bongers, scheidend voorzitter van de Stichting WORM: “De afgelopen acht jaar heeft WORM zijn positie als belangrijk podium in stad en land versterkt. De verhuizing van Delfshaven naar de Witte de Withstraat heeft WORM uit de marge gehaald en midden in het culturele hart van de stad geplaatst. Dat had grote gevolgen. Samenwerking met andere culturele instellingen daar, zoals in het Kunstblock, ontwikkelde zich. De horeca werd van een vrijwilligersorganisatie een professionele activiteit. De podiumprogrammering verbreedde zich. De laatste paar jaar ontwikkelde WORM zich opnieuw, nu tot een drager van vele en uiteenlopende netwerken, van buurtniveau tot internationale samenwerking. WORM is een podium voor kunstenaars uit praktisch alle kunstdisciplines, kunstenaars die iets bijzonder te melden hebben. Sterk punt van WORM is dat het ondanks de schaalvergroting en de verzakelijking toch een broedplaats is gebleven voor bijzondere makers en jong talent.”

foto Sem Rietstap / Gallery Untitled (c)