News 9-3-2017 Ook in 2018 ondersteuning Mondriaan Fonds!

Het Mondriaan Fonds zal WORM ook in 2018 ondersteunen, zo is deze week bekend geworden. WORM hoorde bij de instellingen die een positief advies hadden gekregen voor tweejarige ondersteuning, maar welke in eerste instantie alleen de toekenning voor 2017 met zekerheid konden bijschrijven. Het gaat om een bedrag van 100 duizend Euro op jaarbasis.  

Ten grondslag aan deze financiering ligt het advies van de Raad voor Cultuur, die onlangs minister Bussemaker (OCW) adivseerde om dertien culturele instellingen een eenmalige subsidie te geven. De raad heeft na overleg met de landelijke cultuurfondsen deze instellingen uitgekozen, omdat zij ruimte geven aan vernieuwende genres in de cultuursector en oog hebben voor jongere generaties, cultureel diverse makers of een ander publiek.

Bijdragen als die van het Mondriaanfonds zijn voor ons van cruciaal belang gebleken – juist ook om het bijzondere en buitengewone te kunnen blijven ondersteunen. De hoop die wij hadden dat het budget voor de komende jaren verhoogd werd heeft zich uitbetaald. Hierdoor zullen wij onze plannen voor een Avantgardistische Staat volledig kunnen realiseren. De komende jaren rekruteren en trainen we nieuwe makers, die werk produceren en tonen voor een nieuw publiek, op onverwachte tijden en in een dynamische omgeving.