News: 7-12-2018 WORM Open City ontvangt een bijdrage van het Mondriaan Fonds

PERSBERICHT

Rotterdam, 06 december 2018

Stichting WORM, Rotterdam, ontvangt €100,000 van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2019-2020. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector. WORM, als Open City, doet dit door diverse programma’s in het beeldende kunst en performance art.

Met het programma Open City biedt WORM een holistisch alternatief tussen gefragmenteerde gemeenschappen en dominerende mainstream. Hier wordt in risicovolle ontmoetingen artistiek burgerschap ontwikkeld. Zo zetten we onze activiteiten als maatschappijkritisch kunstenaarshuis voort, en gaan we verder op zoek naar presentatievormen en werkwijzen die bijdragen aan de ontwikkeling van de rol van kunst in de samenleving.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. Ze vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s, van Groningen tot Aruba.

Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.
Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd-overzicht/.