News: 22-1-2019 WORM doet mee aan Open Club Day 2019

Dag Allemaal!
Op zaterdag 2 februari 2019 neemt WORM’s Open City deel aan de internationale Open Club-dag! Live-muzieklocaties en -clubs in heel Europa openen overdag hun deuren en nodigen bezoekers uit om te ontdekken wat er achter de schermen speelt. Concerten en locaties voor livemuziek vormen een groot deel van onze cultuur. Ze fungeren als belangrijke culturele en sociale centra waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen.

De algemeen directeur van WORM, Janpier Brands, zal om 16.00 uur een rondleiding geven om het bewustzijn te vergroten over de realiteit van het dagelijkse werk achter de schermen in een locatie met livemuziek. Hiermee proberen we de juiste omstandigheden te creëren voor een constructieve uitwisseling die kan helpen de negatieve stereotypen rond live-muzieklocaties en het nachtleven te verdrijven.

Met Open Club Day zouden we ook graag mensen ontmoeten die normaal gesproken niet naar WORM komen. Met de Open Club Day doelen we de negatieve stereotypen te veranderen in een relatie van wederzijds respect en vertrouwen. En zo ook de culturele, sociale en economische waarde van locaties voor livemuziek te waarborgen. Dus breng gerust je ouders en vrienden naar WORM! Als je moeder begrijpt hoe muzieklocaties werken, is dat een win-win situatie, niet dan!

English

Hi all!
On Saturday, the 2nd of February 2019, WORM’s Open City takes part in the international Open Club Day! Live music venues & clubs all over Europe open their doors during the daytime, inviting visitors to discover what happens behind the scenes. Concerts and live music venues are a huge part of our culture. They act as vital cultural and social centres where people can meet and exchange.
WORM’s general director, Janpier Brands, will lead a tour at 16:00, to raise awareness about the reality of the daily, behind-the-scenes work in a live music venue. By doing so we try to create the right circumstances for a constructive exchange that can help to dispel the negative stereotypes around live music venues and nightlife.

With Open Club Day, we want to meet and to discuss with people who usually don’t come to WORM. Opening the venue can help change the negative stereotypes into a relationship of mutual respect and trust. And shows the cultural, social and economical value of live music venues. So bring your parents and friends to WORM! If your mum understands how music venues work, it’s a win-win situation wouldn’t you say!