Interview: WORM Talks to Lieuwe Zelle

Lieuwe Zelle is a remarkable man. Naked model, story teller, nephew of Mata Hari and committed to making underground radio for four decades, it was only right and proper that he ended up in WORM’s Open City. Lieuwe was just in the process of setting up a radio station at WORM, in the Pirate Bay, when the virus started acting inconveniently for all of us. Virus or no virus, watch this space for developments on the radio front! Interview answers in English translated from Dutch.

Lieuwe you have a long and distinguished history in radio broadcasts. Tell us a little about that?

Eind jaren 80 begin 90 heb ik wat programma’s samengesteld voor lokale piratenzenders in den haag (HIRO Haagse Illegale Radio Omroep) maar ook voor andere als gevraagd werd deze programma’s waren bedoeld voor de nacht en opgenomen op een tape (spoel) recorder want dan waren er geen live uitzendingen.

Dit waren illegale radiostations die kwamen en gingen als gevolg van de Radio Controle Dienst die tot taak had om deze stations uit de lucht te halen.
Die opnames op tape zouden wij tegenwoordig een podcast noemen illegaal is niet meer nodig want we hebben internet.

In the late 1980s and early 1990s I made some programmes for local pirate stations in the Hague (HIRO Haagse Illegale Radio Omroep) but also for others, if requested. These programmes were intended for nighttime and recorded on a tape (reel to reel) recorder because back then there were no live broadcasts.

These were illegal radio stations that came and went as a result of the Radio Control Service, whose task was to take these stations off the air. We would now call those recordings on tape a podcast; calling them illegal is no longer relevant thanks to the internet.

And you ended up at WORM. How did that come about?

Dat ik bij worm terecht ben gekomen is eigenlijk wel bijzonder ben mijn worm carrière begonnen als naakt tekenmodel in The Performance Bar. Ik was op een avond als belangstellend publiek in The Performance Bar omdat ik opzoek was naar toch wat buiten reguliere voorstellingen.

Die avond was er een performance waar een tekenaar het publiek uitnodigt om te teken en verzocht op er iemand uit het publiek als naaktmodel op de bar wilde gaan zitten.

Was even buiten voor roken en bij binnenkomst werd aan mij gevraagd of ik als naaktmodel op de bar wilde gaan zitten ja ja zo is het begonnen sindsdien met enige regelmaat opgetreden als performer,muzikant,en verhalen vertellen zo ook uiteindelijk een verhaal met Lucas gemaakt voor de Dr Klangendum Concertzender over mijn Tante Margreet (Mata Hari).

How I ended up at WORM is actually quite special; my WORM career started as a nude drawing model in The Performance Bar.

I went along one night, just as one of the audience in The Performance Bar, because I was looking for something away from regular performances.

That evening there was a performance where a draftsman invited the audience to draw and asked if someone from the audience wanted to sit on the bar as a naked model.

I was outside for a while beforehand, smoking and upon entering I was asked if I wanted to sit on the bar as a nude model. Yes, yes, that is how it started. Since then I regularly performed as a performer, musician, and storyteller. I also tell a story with Lucas (Simonis) made for his Dr Klangendum Concertzender radio show about my real aunt, Margreet (Mata Hari).

You broadcast from the Pirate Bay space, what is your experience of that, describe your day to us there.

Helaas op het moment dat we echt van start wilde gaan brak de Covid 19 ellende aan maar dat heeft ook een positieve kant dat we op een betere en duidelijkere manier van start kunnen gaan in een nieuwe streaming media ruimte.
De bedoeling is ten minste 6 uur radio te maken met mijn team ( Ruud Hanegraaf, Eric Tulling en ikzelf Lieuwe Zelle.

Unfortunately when we really wanted to get started, the Covid 19 misery started, but that also has the positive side, in that we can start in a new and streaming media space in a better and clearer way.

The intention is to make radio for at least 6 hours with my team; Ruud Hannegraaf, Eric Tulling and myself, Lieuwe Zelle.

How does the WORM building in general affect your outlook? And what do you want to achieve in WORM?

Het WORM gebouw is een fantastische omgeving voor creatievelingen zoals ikzelf maar ook mogelijkheden voor eigenlijk alles wat maar wil op het gebied der kunsten zeker voor de wat alternatieven en Avant-garde kunsten en ik zal zeker in de nabije toekomst meer van deze mogelijkheden gebruiken ook voor het organiseren van events.

The WORM building is a fantastic environment for creatives like myself, but also allows opportunities for basically anything in the arts; certainly for the alternative and avant-garde arts, and I will certainly use more of these opportunities in the near future when organising events.

I must ask, what are your interactions with WORM staff? Have you got any on your show?

Nog niet zoveel interacties komt ook omdat de laatste tijd ik als mantelzorger veel tijd aan mijn vrouw moet geven daardoor heb ik soms niet de tijd om een gesprek aan te gaan maar dat gaat zeker veranderen en zal ook wanneer echt van start medewerkers en gasten vragen voor interacties en interviews ook de andere leden van mijn team zullen dit zeker gaan.

Not so many interactions up to now. It’s also because lately, as a caregiver, I have to reserve a lot of time for my wife, so I sometimes don’t have the time to start a conversation. But that will certainly change and I will begin to ask employees and guests for real-time interactions and interviews. The other members of my team will certainly do the same!