FILM: EL SANTO

De speelfilm El Santo is gemaakt door leden van de WORM Filmwerkplaats. El Santo combineert het werk van vier verschillende filmmakers: Esther Urlus, Lichun Tseng, Nan Wang en Nick Aberson. Er is gebruik gemaakt van zwart-wit 16mm film en Agile Film making om zo de Rotterdamse gemeenschap en het landschap te verkennen naar figuren en sporen van heldhaftige geesten. De zoektocht naar een denkbeeldig vaderland, verlangen, herinnering en identiteit accentueren de verhalen van de ‘Ghost’ personages in de speelfilm El Santo.

Agile Filmmaking
Geïnspireerd door Agile en Lean software development practices, hebben wij een aantal van deze werkwijzen opgenomen in het proces van filmmaken. Agile Film Making betekent, dat de ontwikkelingen van alle filmmakers worden bijgehouden en er regelmatig feedback sessies plaatsvinden. Deze feedbacksessies vinden niet alleen binnen de verschillende filmploegen plaats, maar ook de publieke participatie en feedback.

El Santo (working title), was a community feature film project run by WORM Filmwerkplaats in 2013-14. It combined the work of four different filmmakers; Esther Urlus, Lichun Tseng, Nan Wang and Nick Aberson. They used black & white 16mm film and Agile filmmaking practices to explore Rotterdam’s community and landscape in search for figures and traces of heroic spirits. The quest for an imaginary homeland, longing, memories and identity punctuate the stories of the ghost characters from this film.

About Agile Filmmaking
Inspired by Agile and Lean software development practices, (NL), we have adopted some of those working methods into our processes of filmmaking. We call it Agile Filmmaking. Among other working principles, this means that all filmmakers’ developments are influenced by regular feedback sessions, not just within the different film crews but also by public participation and feedback.