Off Screen – Berg

FIlm - Sun 28 November 2021
WORM Rotterdam
WORM Central Station
Start → 15:30
End → 17:00

BERG, de eerste lange film van regisseur/theatermaker Joke Olthaar, is een ode aan de weerbarstige natuur van de bergen, waar de mens verdwijnt in het landschap.

De drie bergbeklimmers die zich opmaken voor een beklimming en vertellen ze wat hun verwachtingen zijn, blijken nietige stipjes in een overweldigend berglandschap.

Mist, wind, stuifsneeuw en onweer: met de natuur valt niet te spotten.

In BERG spelen niet de bergbeklimmers de hoofdrol, maar de bergen zelf, de natuur spreekt, de mens zwijgt. In kraakhelder zwart-wit worden met stuifsneeuw beklede dalen, geërodeerde steenmassa’s en majestueuze pieken in beeld gebracht omringd door insectengezoem, stromend water en rommelend onweer. De mens moet zich hier aanpassen, stap voor stap zijn pad kiezen en hopen dat de berg niet de weg blokkeert. Hier verdwijnen gedachten en ontstaat verbintenis met de aarde. BERG is een zeer intense ervaring van dit spirituele maar tegelijkertijd zo meedogenloze landschap.

"Krachtig, zintuiglijk en rijk in haar eenvoud.”

Olthaar ontving op het Nederlands Filmfestival voor BERG de Prijs van het Forum van de Regisseurs 2021. De jury beoordeelde de winnende filmproductie als "krachtig, zintuiglijk en rijk in haar eenvoud. De jury over BERG: “Er was één film waar we allemaal stil van werden, Een film die ruimte biedt aan de eigen verbeelding, waardoor je als kijker ervaart, relativeert en soms zelfs verdwijnt in die onmetelijke natuur, die onverstoorbaar en bijna onmerkbaar haar eigen verhaal vertelt. De jury prijst de prachtige beelden van een cameraman die zijn statische onderwerp verrassend dynamisch weet te vangen. Ook het sounddesign en montage raakten precies de goede toon tussen dat wat er ‘gewoon is’ en de mystiek die het omringt.

English version

Joke Olthaar, BERG, 2021, 80 min.

In BERG it is not the mountaineers who play the leading role, but the mountains themselves. Nature speaks, man remains silent. In crisp black and white, valleys covered in drifting snow, eroded rock masses and majestic peaks are depicted surrounded by the buzzing of insects, running water and rumbling thunder. Man must adapt here, choosing his path step by step and hoping that the mountain does not block the way. This is where thoughts disappear and union with the earth occurs. BERG is a very intense experience of this spiritual but at the same time so relentless landscape.

"Powerful, sensory and rich in its simplicity."

Olthaar received the Award of the Directors Forum 2021 at the Dutch Film Festival for BERG. The jury rated the winning film production as "powerful, sensory and rich in its simplicity. The jury about BERG: "There was one film that made us all stand still, a film that offers space for the viewer’s own imagination, which makes the viewer experience, put into perspective and sometimes even disappear into that immense nature, which imperturbably and almost imperceptibly tells its own story. The jury praises the beautiful images of a cameraman who manages to capture his static subject in a surprisingly dynamic way. The sound design and editing also hit exactly the right note between what is ‘normal’ and the mystique that surrounds it.