Hoog en Laag #2

Talk - Tue 25 April 2023
WORM Rotterdam
UBIK Space
Start → 19:30
End → 21:00

Over de transformaties van twee oude Rotterdamse Binnenstadswijken Cool en het Oude Westen. Van traditionele arbeiderswijken, via migranten en renovatiewijk naar een nieuw soort binnenstadswijk. De woorden gentrificatie en neoliberalisme vallen wel eens, maar dekken die de lading? De stad als geheel lijkt er de laatste kwart eeuw niet slechter op gewordenmaar geldt dat ook voor de wijken?
Met oprichtster van de Leeszaal, onderzoekster en psychologe, Joke van der Zwaard, filmmaakster en storyteller Ineke Smits – beiden wonend in respectievelijk Oude Westen en Cool. Met een projectontwikkelaar en een stadsontwikkelaar, poëtische bijdragen van de roemruchte Poetsclub, muziek van Mica Musica, deze keer gepresenteerd door Ronald Glasbergen en Mette van Dijk.

Hoog & Laag 1, 2, 3 21 maart 25 april, 24 mei Tagline: Verhalen over de stad voor beginners en gevorderden. Een co-productie van WORM, Cool a/d gang, VandaagenMorgen.nl, St. Polaris. Met dank aan Gem. Rotterdam. Vrij toegang via deur of reservering hier op de WORM website (er is een beperkt aantal plaatsen).