CBK R’dam x Off Screen

Marta Hryniuk/Nick Thomas, Ewan Macbeth , Lili Ullrich, Iratxe Jaio/Klaas van Gorkum, Sarah Rose, Guitian Nederlof
Talk - Wed 29 June 2022
WORM Rotterdam
WORM Central Station
Start → 20:00
End → 22:00

CBK R’DAM x Off Screen

Voor de tweede keer slaan Off Screen en CBK Rotterdam de handen ineen. Dit keer met extra aandacht voor films die gemaakt zijn in de corona-periode met een PPR (productie presentatie regeling)-bijdrage.

In het programma ‘An Unforeseen Encounter’ van Sarah Rose Guitian Nederlo, ‘el jardín de los espíritus’ van Lili Ullrich, ‘Forces’ van Marta Hryniuk/Nick Thomas, ‘Under the Wing’ van Iratxe Jaio/Klaas van Gorkum en ‘I Declare a Thumb War’ van Ewan Macbeth. De filmmakers zullen worden geïnterviewd door Ibrahim Alaouichrifi en Sven Peetoom.

An Unforeseen Encounter, Sarah Rose Guitian Nederlof (2022, 6.30 min)
Guitian Nederlof besteedt aandacht aan vormen en materialen die zo alledaags zijn dat de meeste mensen ze niet opmerken. In deze film voert de kunstenaar een choreografie uit met plastic draagtassen. In haar dans worden de tassen objecten met een eigen zeggingskracht en esthetische waarde, waarmee ze een intieme relatie aangaat.

**Under the Wing, Iratxe Jaio en Klaas van Gorkum, (2022, 11 min) **
Een jongen klimt tijdens de lockdown over de daken van Rotterdam om de gedachten van de mensen daaronder te verzamelen. De film is geïnspireerd op Wim Wenders’ "Der Himmel über Berlin" en is een samenwerking tussen de regisseuse en haar elfjarige zoon, die door de pandemie wekenlang niet naar school kon.

Forces, Marta Hryniuk/Nick Thomas (2022, 11 min)
Forces is ontstaan uit beider correspondentie over persoonlijke ervaringen en gedachten tijdens de lockdown-periode. Hryniuk en Thomas filmden elkaar in verschillende eenvoudige tableaus in de openbare ruimte. De reflecteert op het delen en verdoen van tijd, en op het onthech raken van de natuurlijke en alledaagse omgeving.

el jardín de los espíritus, Lili Ullrich, (2022, 9.50 min)
Terwijl de gezichtsloze kunstenares zich met een net door het landschap beweegt, komen we steeds meer te weten over haar pijnlijk aangrijpende Colombiaanse familiegeschiedenis.

I Declare a Thumb War, + Prison with Songbirds (teaser),
Ewan Macbeth (2020 & 2022, 5 + 2 min)

I Declare a Thumb War: in een therapiesessie reflecteert een getraumatiseerde veteraan op een ontmoeting met een jongen uit zijn verleden. Gebaseerd op absurde propagandafoto’s van soldaten die "duimenoorlog" spelen met kinderen in landen die ze zijn binnengevallen.

Prison with Songbirds (teaser) De vader van de maker vertelt over zijn onrechtvaardige gevangenschap in een niet nader genoemd land, en zijn willekeurige vrijlating. Gebaseerd op een angstaanjagende brief die hij Amnesty International stuurde, gecombineerd met een bijna surrealistisch interview met hem over vrijheid en toeval.

Na de vertoning zal wethouder Kasmi het eerste exemplaar van de PPR publicatie overhandigd krijge

ENGLISH

Marta Hryniuk/Nick Thomas, Ewan Macbeth , Lili Ullrich, Iratxe Jaio/Klaas van Gorkum, Sarah Rose Guitian Nederlof

CBK R’DAM x Off Screen

For the second time Off Screen and CBK Rotterdam join forces. This time with extra attention for films that were made during the corona period with a PPR-contribution.

In the program ‘An Unforeseen Encounter’ by Sarah Rose Guitian Nederlo, ‘el jardín de los espíritus’ by Lili Ullrich, ’Forces’ by Marta Hryniuk/Nick Thomas, ‘Under the Wing’ by Iratxe Jaio/Klaas van Gorkum and ’I Declare a Thumb War’ by Ewan Macbeth. The filmmakers will be interviewed by Ibrahim Alaouichrifi and Sven Peetoom.

An Unforeseen Encounter, Sarah Rose Guitian Nederlof (2022, 6.30 min)
Guitian Nederlof pays attention to forms and materials that are so commonplace that most people fail to notice them. In this film, the artist performs a choreography with plastic carrier bags. In her dance, the bags become objects with their own power of expression and aesthetic value, with which she enters into an intimate relationship.

Under the Wing, Iratxe Jaio and Klaas van Gorkum, (2022, 11 min)
A mysterious boy climbs over the roofs of Rotterdam during the lockdown to collect the thoughts of the people below. Inspired by Wim Wenders’ "Der Himmel über Berlin," the film is a collaboration between the director and her eleven-year-old son, who was unable to attend school for weeks due to the pandemic.

Forces, Marta Hryniuk/Nick Thomas (2022, 11 min)
The film developed from correspondence about all kind of artistic concepts en personal experiences between both artists during the lockdown period. Hryniuk and Thomas filmed each other in various simple tableaus in public space. Forces reflects upon the acts of spending, sharing or wasting time, and on the dislocation from the world.

el jardín de los espíritus, Lili Ullrich, (2022, 9.50 min)
As the faceless artist moves through the landscape with a net, we learn more and more of her painfully moving Colombian family history.

I Declare a Thumb War + Prison with Songbirds (teaser),Ewan Macbeth (2020 & 2022, 5 + 3 min)
I Declare a Thumb War In a therapy session, a traumatized veteran reflects on an encounter with boy from his past. Based on absurd propaganda photos of soldiers playing "thumb war" with children in countries they have invaded.

Prison with Songbirds (teaser) The makers’ father recounts his unjust imprisonment in an unnamed country, and his arbitrary release. Based on a terrifying letter he sent Amnesty International, combined with an almost surreal interview with him about freedom and chance.

After the screening alderman Kasmi will be presented with the first copy of the PPR publication.