AWL_046 Darkness There And Nothing More

by Tea Tupajic (2021)
FIlm - Wed 13 April 2022
WORM Rotterdam
WORM Central Station
Start → 20:30
End → 23:00

** The screening is followed by a conversation between director Tea Tupajić and film programmer Tim Leyendekker and a Q&A with the audience.**

AWL_046 Darkness There And Nothing More

by Tea Tupajić (2021, Netherlands, 88 min., English spoken).

Tea Tupajić was zeven jaar oud toen de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië haar geboortestad Sarajevo bereikte. De littekens die de oorlog achterliet, spelen een grote rol in haar werk als kunstenaar. Voor Darkness There and Nothing More vroeg Tupajić Dutchbat-veteranen Frank en Harm om een hele nacht met haar in gesprek te gaan. Het lege theater waar ze elkaar ontmoeten wordt geleidelijk donker. Tupajić wil antwoorden op een aantal pijnlijke vragen, maar ze probeert ook iets in de twee mannen te ontdekken dat haar hoop kan geven.

Een vrouw, een man en een camera: door deze eenvoudige opzet concentreert Darkness There and Nothing More alle aandacht op de woorden, gebaren en handelingen in deze twee ontmoetingen, die vaak zijn vastgelegd in strakke camera kaders. Ze tonen een dialoog tussen twee werelden die nooit echt samengaan, ondanks een gedeeld verlangen naar een vorm van bevrijding. Harm draagt een enorm schuldgevoel met zich mee, terwijl Frank volledig is afgesloten van zijn emoties. Tupajić probeert uit te leggen dat niemand van haar familie en vrienden, ondanks het feit dat ze nog leven, de oorlog echt heeft overleefd. Zullen ze ooit elkaars verdriet begrijpen?

EN

Tea Tupajić was seven years old when the civil war in the former Yugoslavia reached her hometown Sarajevo. The scars the war left play a major role in her work as an artist. Tupajić asked Dutchbat veterans Frank and Harm to spend an entire night in conversation with her. The empty theatre gradually darkens. Tupajić wants answers to some painful questions, but she also tries to discover something in the two men that can give her hope.

A woman, a man and a camera: through this simple set-up, Darkness There and Nothing More brings all focus to the words, gestures, and acts in these two meetings, which are often captured in tight camera frames. They show a dialogue between two worlds that simply won’t combine, despite a shared longing for some kind of deliverance. Harm carries a huge sense of guilt, while Frank is entirely locked off from his emotions. Tupajić tries to explain that none of her family and friends, despite being alive, really survived the war. Are they ever going to understand each other’s grief?

CINEVILLE ACTIE APRIL 2022:

Tijdens de hele maand april 2022 mogen alle Cinevillers gratis een +1 meenemen en krijg je bij ieder filmbezoek een gratis drankje. Als je een vriend/in wil meenemen, download dan ook een Cineville ticket voor je plus1. Je vriend/in kan dan samen met jou, op jouw Cineville pas naar binnen.

During the whole of April 2022, all Cinevillers can bring a free +1 and receive a free drink with every movie visit. If you want to bring a friend, please download the 2 tickets allowed for your order.