aemi presents: In The Long Now

FIlm - Wed 14 September 2022
WORM Rotterdam
WORM Central Station
Start → 20:30
End → 23:00

In the long now is a new touring programme curated by aemi that places work by Irish contemporary film artists in conversation with three titles by international practitioners, all of whom are innovating new approaches to the moving image as an artform.

Featuring work by Alee Peoples, Eavan Aiken, Jeamin Cha, Sandy Kennedy, Sylvia Schedelbauer and Patrick Hough, ‘In the long now’ explores ideas relating to love, liveness, mortality and the act or technological process of seeing beyond the limits set by our physical abilities.

Following on from its world premiere at Cork International Film Festival 2021, ‘In the long now’ is travelling to a number of venues across Ireland and beyond in 2022.

aemi is an Irish Arts Council-funded organisation that supports and exhibits moving image work by artists and experimental filmmakers (www.aemi.ie)

aemi 2022 Tour ‘In the long now’ screening at WORM is kindly supported by Culture Ireland

Standing Forward Full
by Alee Peoples, 2020, USA, 5:38 minutes
A helter skelter is an amusement ride with a spiral slide built around a tower. Like this film, an exorcism attempt of an unrequited desire, itʼs either moving too fast or at a complete standstill. Disorienting but exciting.

White Hole
by Eavan Aiken, 2021, Ireland, 13 minutes
Human and animal kin are instrumentalised; units of production, their substrate exhausted. Can we conceive a future where technology serves all and look forward with Promethean vigour?
White Hole spirals through space and time, seeking the ideal moment for opportunity. Director present

Ellie’s Eye
by Jeamin Cha, 2020, Korea/ USA, 11 minutes
Ellie’s Eye is an essay video comprising found and original footage. This film interrogates how future societies and technologies can approach psychological issues of different individuals, and whether we are objectifying the human psyche itself. Director present

The Incorporeal Body of a Shadow Soul
by Sandy Kennedy, 2021, Ireland, 12 minutes
Based on memories and experiences of innocent women harmed by patriarchal ideologies in Irish culture, The Incorporeal Body of a Shadow Soul is a film poem, imagining the half life of a soul unable to escape the time and place of her wounding. Director present

Labor of Love
by Sylvia Schedelbauer, 2020, Germany, 12 minutes
An expanding feeling, unfolding new inflections — forever different, forever changing.

The Black River of Herself
by Patrick Hough, 2021, Ireland/ UK, 27 minutes
When an archaeologist is sent to excavate the remains of an Iron Age bog body, he finds the unexpected. The bog body has awakened to deliver him a stark warning; he must confront the impending storm of ecological collapse or face unfathomable disaster.

aemi 2022 Tour In the long now screening at WORM is kindly supported by Culture Ireland.

Nederlands:

In the long now is een nieuw reizend filmprogramma samengesteld door het collectief aemi dat werk van Ierse hedendaagse filmkunstenaars samenbrengt met dat van internationale filmmakers, die allen nieuwe benaderingen van het bewegende beeld als kunstvorm verkennen.

Met werk van Alee Peoples, Eavan Aiken, Jeamin Cha, Sandy Kennedy, Sylvia Schedelbauer en Patrick Hough onderzoekt ‘In the long now’ ideeën die te maken hebben met liefde, levendigheid, sterfelijkheid en het technologische proces van ‘kijken’ voorbij de grenzen van onze fysieke mogelijkheden.

Na de wereldpremière op het Cork International Film Festival 2021, reist ‘In the long now’ in 2022 langs een aantal locaties in Ierland en daarbuiten.

aemi is een door de Irish Arts Council gefinancierde organisatie die bewegend beeldwerk van kunstenaars en experimentele filmmakers ondersteunt en exposeert (www.aemi.ie)

Standing Forward Full
door Alee Peoples, 2020, VS, 5:38 minuten
Een helter skelter is een attractie met een spiraalvormige glijbaan die rond een toren is gebouwd. Net als deze film is het een uitdrijvingspoging van een onbeantwoord verlangen, en beweegt hij ofwel te snel, ofwel staat hij volledig stil. Desoriënterend en opwindend.

White Hole
door Eavan Aiken, 2021, Ierland, 13 minutes

Menselijke en dierlijke wezens worden geïnstrumentaliseerd tot productie-eenheden, hun voedingsbodem uitgeput. Kunnen we samen vooruitkijken naar een toekomst waarin technologie iedereen dient ? White Hole spiraalt door ruimte en tijd, op zoek naar het ideale moment voor een kans om dit te bereiken. Regisseur aanwezig

Ellie’s Eye
door Jeamin Cha, 2020, Korea/VS, 11 minuten
Essayvideo samengesteld uit found footage en origineel beeldmateriaal. Deze film stelt de vraag hoe toekomstige samenlevingen en technologieën psychologische kwesties van verschillende individuen kunnen benaderen, en of we de menselijke psyche zelf niet teveel aan het objectiveren zijn. Regisseur aanwezig

The Incorporeal Body of a Shadow Soul
door Sandy Kennedy, 2021, Ierland, 12 minuten
Gebaseerd op herinneringen en ervaringen van onschuldige vrouwen die zijn beschadigd door patriarchale ideologieën in de Ierse cultuur, is The Incorporeal Body of a Shadow Soul een filmgedicht, dat het halve leven verbeeldt van een ziel die niet in staat is te ontsnappen aan de tijd en plaats van haar verwonding. Regisseur aanwezig

Labor of Love
door Sylvia Schedelbauer, 2020, Duitsland, 12 minuten
Een uitdijend gevoel, dat nieuwe verbuigingen ontvouwt – voor altijd anders, voor altijd veranderend.

The Black River of Herself
door Patrick Hough, 2021, Ierland/VK, 27 minuten
Wanneer een archeoloog wordt uitgezonden om de overblijfselen van een moeraslichaam uit de IJzertijd op te graven, treft hij iets onverwachts aan. Het moeraslichaam is ontwaakt om hem een grimmige waarschuwing te geven; hij moet de dreigende storm van ecologische ineenstorting trotseren of een onpeilbare ramp tegemoet zien.

De vertoning van In The Long Now wordt ondersteund door Culture Ireland.