Jaren 90: jongerenwerk en poppodium

In het voorjaar van 1991 werd de wijk Lombardijen toegevoegd aan de deelgemeente IJsselmonde. Voor Baroeg betekende dit dat de subsidiëring niet meer plaatsvond vanuit het stadhuis, maar vanuit IJsselmonde. De deelgemeente stelde in haar beleidsplan 1991-1994 dat het jongerenwerk in IJsselmonde niet meer voldeed aan de eisen van die tijd.

In 1992 werd het beleidsplan van Baroeg voor de komende vier jaar gepubliceerd. Daarin was een plan ontwikkeld om tot een jongeren-informatiewinkel in Baroeg te komen. Van daaruit zou beter gestructureerde informatieverstrekking en hulpverlening kunnen plaatsvinden. Verder waren er plannen om het culturele aanbod van Baroeg uit te breiden.

De deelgemeente publiceerde in oktober 1992 de nota ‘Professioneel Jongerenwerk’. Men was van mening dat Baroeg zich in de toekomst vooral moest richten op de culturele taak, en stelde voor om het jongeren-, meiden- en tienerwerk over te hevelen naar de nieuw op te richten Stichting Welzijn IJsselmonde.

In de overgang van welzijnswerk naar cultuur werd in 1993 een doorbraak geforceerd om Baroeg in één jaar uit te laten groeien tot een poppodium van formaat. De nadruk kwam te liggen op hardere muziekstijlen als death metal, black metal, punk en hardcore. Baroeg bereikte haar doelstelling in 1994, mede door het groeiende aantal gemotiveerde vrijwilligers dat zich in die tijd aanmeldde.

In 1995 ontstond een ‘kerntakendiscussie’ binnen de deelgemeente IJsselmonde, in verband met de opdeling van Rotterdam in een aantal aparte gemeenten. IJsselmonde moest er daar één van worden en in de deelraad gingen stemmen op om Baroeg forse bezuinigingen op te leggen. Dat werd in eerste instantie niet gerealiseerd. In 1998 voerde de deelgemeente uiteindelijk toch bezuinigingen door en moest Baroeg het met 80.000 gulden minder doen.

Muziek

In 1989 en 1990 werd er in Baroeg aan hiphop gedaan, met succesvolle concerten van bands als Damn en 24K. Ook was er in 1990 de Acid en House-explosie. In Baroeg boekte René house-acts, waar een beetje lachend op werd gereageerd. Dat gelach verstomde toen deze avonden kaskrakers bleken. DJ Ludie, Ronald Molendijk (eerst vrijwilligers), DJ Paul en Lucien Foort kwamen draaien. De bandoptredens raakten tijdelijk op de achtergrond. Wel kwam de eerste buitenlandse punkband spelen: GBH in 1991.

De door René Veerkamp opgebouwde contacten met de grotere Nederlandse en Belgische boekingskantoren begonnen in 1994 hun vruchten af te werpen. In die periode ging Baroeg ook van start met de Gothic Dance Nights. Drijvende kracht achter deze avonden was Marco van Belle, die tot op de dag van vandaag nog als dj actief is op diverse dansavonden in Baroeg. In 1994 kwam er financiële ruimte om een eigen P.A. aan te schaffen, daarvoor moest deze per optreden gehuurd worden. Dat maakte het mogelijk om het live aanbod in de jaren daarna nog verder uit te breiden. De nadruk bleef liggen op death en black metal, maar ook gothic, electro, punk, hardcore en diverse melodische hardrockstijlen kregen een vaste plek in de programmering.

In 1997 raakte Leon van Rijnsbergen als stagiair betrokken bij Baroeg betrokken voor zijn opleiding Culturele en Maatschappelijke vorming. Inmiddels zat Baroeg op zestig concerten per jaar.