News 14-10-2020 WORM and Corona -Statement 14 October 2020

Mededeling woensdag 14 oktober 2020.

(English below)

Gisteren, dinsdag 13 oktober, heeft de Nederlandse overheid nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, zoals meegedeeld via onderstaande kennisgeving.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Ook WORM kan helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan, door contactmomenten en reisbewegingen zoveel als mogelijk te beperken en door geen plek te zijn waar het risico op overdracht van het virus groot is. Daarom hebben we vandaag besloten, in overeenstemming met de lijn van de rijksoverheid, om tot nadere orde vanaf donderdag 15 oktober alle publieke evenementen af te gelasten en om de Wunderbar te sluiten.

Online evenementen zullen wel doorgang vinden.

Bezoekers die kaarten hebben gekocht hebben recht op een refund. Details daarover worden spoedig gepubliceerd op worm.org

Wij wensen iedereen sterkte, moed en gezondheid toe in deze moeilijke tijd, waarin we samen corona moeten bestrijden. Nu sluiten is onze best haalbare bijdrage daaraan. Wij hopen op jullie begrip.

Namens iedereen in WORM,

Janpier Brands, algemeen directeur

(English)

Public announcement 14th October 2020.

On Tuesday 13th October, the Dutch government announced stricter new rules in the fight against corona.

WORM has noted the following paragraph of the government’s statement:

The coronavirus has been given too much room to spread again. The cabinet decided today that stricter measures are needed to ensure that the number of infections decreases. We do this by intervening in those places where the risk of transmission of the virus is greatest. By limiting the number of contact moments and travel movements, which support those people complying with the basic rules and stricter enforcement.

WORM does not want to become a place “where the risk of transmission is greatest” and has decided to take the government’s advice fully onboard. This means the #Wunderbar is closed and all WORM’s public events are cancelled, from Thursday 15th October onwards, until further notice.

Every ticket buyer for cancelled events has a right to a full refund. A statement about events refunds will follow shortly on worm.org.

WORM’s online events agenda will continue as advertised.

Given the circumstances we strongly feel that temporarily closing now is the best policy for our visitors, staff and city in these difficult times. We can fight this together. Best wishes from everyone at WORM and please stay safe.

On behalf of everyone at WORM,

Janpier Brands, General Director.