News: 28-10-2019 Stichting WORM ontvangt een bijdrage van het Mondriaan Fonds

Rotterdam, 28 october 2019

Stichting WORM ontvangt €250,000 van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2020-2021. Het Mondriaan Fonds draagt in 2020 bij aan programma’s van negentien presentatie-instellingen en tijdschriften voor hedendaagse beeldende kunst. Deze platforms, van Aruba tot Groningen, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar. WORM Open City doet dit door 2020-2021.

Met Open City ontwikkelt WORM een ecosysteem, waarin kunstenaars, artistiek actieven en culturele gemeenschappen gezamenlijk ontdekken hoe hun toekomst van stedelijk samenleven eruitziet. Wij dragen daaraan bij door onze infrastructuur ter beschikking te stellen, programma’s te maken en lokale, nationale en internationale kunstinitiatieven te ondersteunen.

De programma’s voor 2020 – 2021 hebben we verdeeld onder de thema’s Rust, Thuis, Beweging en Mislukking. Binnen die thema’s hebben we kunstenaars gevraagd te komen met proposities voor alternatief stedelijk leven, waarbij WORM gebruikt wordt als testomgeving. Dit levert een eclectisch geheel van residenties, expo’s, internationale uitwisselingen, kunstpraktijken, ontmoetingen, performances, festivals, publicaties, broadcasts en coproducties op waarmee we een breed en divers publiek bereiken.

Het Mondriaan Fonds: “De commissie waardeert hoe WORM als productieplaats de (jonge) kunstenaars begeleidt. Bijzonder is de expertise van WORM op het vlak van cross-overs naar andere disciplines en de samenwerking met verschillende sectoren. Het programma zoekt met de activiteiten en de geselecteerde kunstenaars actief de grenzen van disciplines op en onderscheidt zich zo in een landelijke context. De aandacht voor diversiteit in de stad en het cultureel ondernemerschap overtuigen. Door de hoeveelheid activiteiten en de toegankelijke aanpak bereikt WORM naast een jong en relatief divers publiek ook steeds nieuw publiek. De commissie adviseert positief over de aanvraag.”

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor vernieuwing en ontwikkeling binnen de kunsten. Hoewel vaak beperkt in omvang zijn het kunstpodia waar nieuwe tendensen geboren en getoetst worden en waar verbreding en innovatie de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. Ze staan daarom aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar binnen een gezond kunst-ecosysteem waar musea, kunstenaars en het publiek baat bij hebben. Tijdschriften dragen in meer of minder traditionele vorm bij aan actuele discussies in de beeldende kunst.

Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.

Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd-overzicht/

Over het Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, archieven, galeries én uitgevers en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.www.mondriaanfonds.nl.