News: 21-12-2016 WORM ontvangt bijdrage Mondriaan

WORM ontvangt bijdrage van het Mondriaan Fonds in extra aanvraagronde voor het jaar 2017

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland. Deze programma’s bepalen tezamen het hedendaagse DNA van de beeldende kunst ons land. Spreiding zorgt er daarbij voor dat  publiek en kunstenaars van Groningen tot Tilburg bediend worden.

Ons gehonoreerde plan ‘Avantgardistische Staat’ is een voorzet voor een toekomstige wereld waarin kunst een bindende rol speelt in het sociale domein. We recruteren en trainen nieuwe makers, die werk produceren en tonen voor een nieuw publiek, op onverwachte tijden en in een dynamische omgeving. Onze nieuwe Slash gallery en ons UBIK theater zijn – naast onze andere ‘venues’ – stuk voor stuk experimentele omgevingen waarin jonge en gevestigde kunstenaars zich kunnen ontwikkelen en meten. Voor WORM, als instituut voor avantgardistische recreatie, blijft daarin het aspect van ervaren en beleven een belangrijk onderdeel, net als de mate waarin de kunstenaars en artiesten weten te verrassen en verwonderen. Want daar is het ons uiteindelijk toch om te doen.

Bijdragen als die van het Mondriaanfonds zijn daarbij voor ons van cruciaal belang gebleken -juist ook om het bijzondere en buitengewone te kunnen blijven ondersteunen. We hopen daarom van harte dat het budget, wat nu te klein is om alle gehonoreerde plannen ten volle te ondersteunen, de komende jaren zal worden verhoogd. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze kunstcollega’s in Nederland.

Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl. Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl.

Over het Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.