UPDATE (20 maart) – WORM en COVID-19 (het Corona Virus)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 16 maart
Tue 10 Mar '20

Beste mensen

De Nederlandse overheid heeft in verband met voorkoming van verspreiding van het corona virus maatregelen genomen die gevolgen hebben voor de organisatie van evenementen en bijeenkomsten. Deze maatregelen hebben als gevolg dat WORM tot 1 juni gesloten is. Voor veel van onze evenementen worden nieuwe data gezocht, die we bekend maken op onze website en via onze sociale kanalen. Daarnaast zijn er in WORM veel programma’s maandelijks en soms wekelijks wederkerig; daarvan pikken we de draad weer op zo gauw het kan, dus naar verwachting per 1 juni.

REFUNDS

Kocht je een ticket?

Hou onze socials en onze site in de gaten voor mogelijk vervangende data.

Terugbetaling kan door info@worm.org te mailen met de volgende informatie: titel van het programma, naam koper, bankgegevens, screenshot van de aankoop.

Janpier Brands, algemeen directeur WORM.

Vrijdag 27 maart 2020.

ENGLISH

Dear all,

In line with the prevention of the spread of the corona virus, the Dutch government has taken measures that have consequences for the organization of events and meetings. As a result of these measures, WORM will be closed until 1 June. New dates are currently being sought for many of our events, which we publish on our website and through our social channels. Additionally many of WORM’s programmes are hosted on a monthly and sometimes weekly basis: we will reactivate this cycle as soon as possible, which is, at time of writing, 1 June.

REFUNDS Did you buy a ticket for an event?

– Please watch our social channels and website for rescheduled dates.

– If you want a refund, email info@worm.org, and add: event title, number of tickets, name of buyer, bank account number, screenshot of the payment.

Janpier Brands, General Director WORM.

Friday 27th March 2020.