VACATURE: CREATIEF PRODUCENT / VACANCY: CREATIVE PRODUCER

Thu 7 Nov '19

(NL) WORM heeft per 1 januari 2020 ruimte voor een creatief producent, met als specialiteit nachtprogrammering en ‘nieuwe grootstedelijke cultuur’. Het gaat om 12-16 uur per week.

Met ‘nieuwe grootstedelijke cultuur’ bedoelen we de hele rimram van nieuwe culturele en artistieke stijlen en dwarsverbanden die er in het Rotterdam van nu te vinden zijn. WORM is vooral geïnteresseerd in onafhankelijke, eigenwijze, toekomstgerichte (nacht)cultuur die representatief is voor onze stad. We programmeren bij voorkeur samen met kenners uit de Rotterdamse communities.

Voor deze functie zoeken we iemand die gespecialiseerd is in muziek en nachtcultuur. Iemand die ideeën, energie en connecties heeft. Maar ook: iemand die daadwerkelijke ervaring heeft met eventorganisatie en programmeren en die daarbij het overzicht weet te bewaken.

De persoon die we zoeken is goed op de hoogte wat er speelt in Rotterdam, weet waar de communities zitten en is in staat duurzame relaties met deze communities te leggen en te onderhouden. Op basis van deze relatie worden de programma’s gemaakt.

We bieden een salaris die gebaseerd is op de CAO NPF en willen in ieder geval een jaar samenwerken. De creatief producent maakt deel uit van het programmeringsteam van WORM.

Heb je interesse? Je kan tot 1 december een reactie sturen naar janpier@worm.org, waarin je kort je ervaring en je ideeën uiteenzet, met daarbij een cv. In december vinden de gesprekken plaats.

VACANCY – CREATIVE PRODUCER

(EN) As of January 1, 2020, WORM will look to employ a Creative Producer, specialising in night programming and what we call the “new metropolitan culture”. The job hours are about 12-16 hours per week.

By “new metropolitan culture” we mean the entire spectrum of new cultural and artistic styles and cross-connections that can be found in Rotterdam today. WORM is mainly interested in the independent, opinionated, future-oriented (night) culture that is representative of our city. And we prefer programming together with experts from Rotterdam communities.

For this position we are looking for someone who specialises in music and night culture. Someone who has ideas, energy and connections. But also: someone who has actual experience with event organising and programming, and who can keep on top of things and monitor the overview of their activities.

The person we are looking for is well informed about what is going on in Rotterdam, knows where things are happening and who is making them happen, and is able to establish and maintain lasting relationships with the communities involved. The new programmes will be based on these relationships.

We offer a salary based on the Collective Labour Agreement (CAF) and we want to work together with the successful candidate for at least a year. The Creative Producer is part of the WORM Programming team.

Are you interested? Please mail janpier@worm.org before 1 December. In your mail you should briefly explain your experience and your ideas, along with a CV. Interviews will take place in December.