Open City

Open City : Face To Face

Opgestart in 2018 en doorontwikkeld in 2019: Face To Face werd onze methode voor wat je onze expositie-openingen zou kunnen noemen: in plaats van over een vernissage te spreken, zoeken we verschillende manieren waarop de kunstenaars die bij WORM exposeren een uitwisseling kunnen aangaan met de stad en met hun publiek. Dit leidt niet alleen tot meer contact tussen maker en bezoeker, maar past ook beter bij de snelheid waarmee onze exposities elkaar opvolgen: behalve enkele uitzonderingen, veranderen de projecten in onze gallery per weekend of per twee weken. We focussen daarbij ook op try outs, nieuwe installaties of eerste ontmoetingen tussen verschillende kunstenaars, door actief contact en dialoog op te zoeken werken we mee aan een informele kunstcontext waarbij kennis en netwerken makkelijker worden uitgewisseld.

Behalve de ‘Face to Face’ in direct contact met het publiek, waar artiesten hun beroepspraktijk delen tijdens een openbaar event, houden we ook gezamenlijke lunches tussen kunstenaars en culturele operatoren, we koppelen internationale artiesten aan lokale kunstenaars en/of communities en we bieden we tours aan voor studenten van academies, hogescholen en universiteiten. We experimenteren sinds kort ook met informatiedeling in verschillende talen, naast Nederlands en Engels, waarbij we zien dat dit bijdraagt aan de toegankelijkheid van onze instelling.

Kate NV maakte tijdens haar concerttournee in 2018 een korte stop in WORM om nieuwe vormen van improvisatie te ontwikkelen. We koppelden haar aan de lokale kunstenaar/choreograaf Dario Torterelli waarmee ze een week experimenteerde met dans en beweging tussen haar instrumenten.

Voor “Meet the Neighbours” (2019) nodigden 4 jonge curatoren elk een pas afgestudeerde artiest uit van 4 verschillende kunstacademies. Deze artiesten, die allemaal op hetzelfde moment afstudeerden en daardoor elkaars werk niet kennen, maakten samen een groepsshow, deelden kennis en vragen over de beginnende professionele beroepspraktijk, en bleven na aanvang van de expositie nog een paar dagen als residenten in WORM om nieuw werk te ontwikkelen.

Bij Cafe Disorient (2019) gingen exposerend kunstenaar Susanne Khalil Yusef, programmeur Charlien Adriaenssens en filmmaker Shariff Nasr met elkaar en het publiek in gesprek over de Palestijnse diaspora, het belang van humor in politiek werk, en inspiratiebronnen.

We verwachten vanaf de lente van 2020 verschillende nieuwe Face to Face events.

Off Screen: Marieke van der Lippe

Our Capital is in Our Heads – Jenya Gorbunov Interviewed

Residencies

WunderPlatz x SKILLS: Interview with Henrietta Müller and Charlien Adriaenssens

Open City

All Eyes On Type 2018

Festivals