Off Screen: Marieke van der Lippe

#Roffa #inspiration #talks

(EN)

Off Screen is “the” platform for showing audiovisual productions in Rotterdam. The documentaries, (short) films and experiments shown at Off Screen always look to place the author of the work in a central role. Off Screen sees interviews with the authors as an integral part of the programme, bringing the creative process closer to the public. Everything is discussed during the nights; whether it be the artistic process, the sources of inspiration, or the fun had in the making of the work itself. Off Screen looks to bring those interested in film and the professionals together. It is the meeting place where contacts are exchanged, plans are made, and opinions exchanged. A city (Rotterdam) that is blessed with an annual prestigious film festival deserves to be inspired through film during the rest of the year. “Expect the unexpected”.

Since graduating from the Willem de Kooning Academy in Rotterdam (Sculpture / Mixed Media) Marieke van der Lippe has specialised in the medium of film and video. She makes films, documentaries and installations, and also creates projections for the theatre. Her work has been exhibited in The Netherlands and abroad (Berlin, Moscow, New York, Barcelona). She looks to place the personal in both social and artistic environments in her work; while exploring contradictions within those frameworks. Her work is characterised by the joining of opposites, which then take on new meaning in documentary or fiction. She calls this process the “ontologies of the present”. Recently, her works have begun to address the art of poetry.

In addition, Marieke makes items based round the subject of art, poetry and architecture for TV and film. Recently poetry has formed an important interface with her film and video work. And of course Marieke is also organiser, producer, and host of the monthly film program, Off Screen.

(NL)

Off Screen is hét podium voor Rotterdamse audio-visuele producties. In  de vertoonde documentaires, (korte) speelfilms en experimenten staat de ‘auteur’ centraal. Om het scheppingsproces dichterbij het publiek te brengen zijn interviews een onlosmakelijk onderdeel van het programma. Het artistieke proces, bronnen van inspiratie, het tobben en het plezier: alles komt aan bod aan tafel. Off Screen trekt naast een algemeen geïnteresseerd filmpubliek ook een vakpubliek. Het is de ontmoetingsplek waar contacten worden gelegd, plannen worden gesmeed en adviezen worden uitgewisseld. Een stad gezegend met een prestigieus filmfestival verdient ook de rest van het jaar een inspirerend filmklimaat: “Verwacht het onverwachte”.

Na haar opleiding aan de Willem de Kooning Academy in Rotterdam (Beeldhouwen / Mixed Media) heeft Marieke van der Lippe zich gespecialiseerd in het medium film en video. Ze maakt films, documentaires en installaties en verzorgt de projecties binnen theatervoorstellingen. Haar werk wordt in binnen en buitenland (o.a. Berlijn, Moskou, New York, Barcelona) geëxposeerd. Binnen haar werk plaatst zij het persoonlijke in sociale en artistieke omstandigheden. Haar oeuvre kenmerkt zich door het verbinden van tegenstellingen die daardoor, documentair of fictief, een nieuwe betekenis krijgen. Of zoals zij die verbindingen zelf beschrijft: ‘ontologieën van het heden.’

Daarnaast maakt Marieke items over kunst, poëzie en architectuur voor televisie en films. Recent vormt poёzie een belangrijk raakvlak met haar film en videowerk. En uiteraard is Marieke is ook organisator, producent, en presentator van het maandelijks filmprogramma Off Screen.

Antti Tolvi (FI)

Residencies

2016-08: Moor Mother Goddess (US)

Residencies

Weekly Art Evening

Kunstblock

Lookback: Humanised Interfaces | Design Academy Showcase

Open City