Open City

Documenting Complexity: where activism meets film

Onderzoeksproject Documentary Complexity beleefde op 9 juli 2020 vol bravoure haar eerste publieke evenement, met het prachtige complex van MU Hybrid Art House in Eindhoven als toneel. De avond bracht experimenteel videkunstenaars, technofeministen, visueel antropologen, artistiek onderzoekers en kunstcollectieven bijeen om de overlap tussen documentaire en activisme te ontrafelen.

Van het AI-activisme van Karen Palmer tot de archeologische precisie van Foundland, de avond zat tjokvol inspiratie en bevlogenheid. Elke spreker deelde een uniek perspectief op de vragen wat er nodig is om recht te doen aan de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken – en hoe we samen richting een rechtvaardige wereld bewegen.

De avond is onderdeel van Documenting Complexity, een tweejarig onderzoeksproject naar sociaal geëngageerde en activistische documentaires. Naast WORM bestaat het consortium uit de Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Utrecht, Beeld en Geluid, MU Hybrid Art House en VersPers.

Wil je op de hoogte blijven van het onderzoek? Email Dr. Sander Hölsgens (s.r.j.j.holsgens@rug.nl). Houd ook vooral je agenda vrij tijdens het eerste weekend van november. De derde editie van Field Recordings – WORM’s driedaagse programma rondom experimentele documentaires, geluidskunst en antropologische film – haakt namelijk in op de bevindingen binnen Documenting Complexity.

Sprekers:

– Karen Palmer

– Klasien van de Zandschulp & Natalie Dixon

– Alice Wong

– Lana Askari

– Foundland (Lauren Alexander & Ghalia Elsrakbi)

Het gehele avondprogramma is online terug te vinden via de YouTube-pagina van MU:

Documenting Complexity is gefinancierd door NWO Smart Culture (projectcode: CISC.KC.212).

 

English

The research project Documentary Complexity was kicked off on 9 July 2020 with a public event at the beautiful gallery spaces of MU Hybrid Art House in Eindhoven. The programme brought together video artists, technofeminists, visual anthropologists, artistic researchers and art collectives to trace the intersection bewteen documentary practices and activism.

From Karen Palmer’s AI-activism to the archeological eye of Foundland, the evening was filled with inspiration and enthusiasm. Each speaker shared their unique perspective on what is needed to do justice to the complexity of societal issues – and how we collectively move towards a more just world.

The programme is part of Documenting Complexity, a two-year long NWO Smart Culture research project exploring committed documentaries in an era of increasing interests in technological developments. Next to WORM, the consortium consists of the University of Groningen, HU University of Applied Sciences Utrecht, Sound and Vision, Mu Hybrid Art House and VersPers.

To receive regular updates about the project, email Dr. Sander Hölsgens (s.r.j.j.holsgens@rug.nl). Alternatively, you can join us here in WORM at Field Recordings – during the first weekend of November. The annual programme on experimental documentary, sound art and anthropological cinema will build upon the findings of Documenting Complexity.

 

Speakers: 

– Karen Palmer

– Klasien van de Zandschulp & Natalie Dixon

– Alice Wong

– Lana Askari

– Foundland (Lauren Alexander & Ghalia Elsrakbi)

The evening at MU was livestreamed and is available here: https://www.youtube.com/watch?v=9vZpuZPvYOs

 

Documenting Complexity is funded by NWO Smart Culture (project code: CISC.KC.212).

Pierre Bastien – Soundpiece – Entomology

Publications

OPEN CALL ALERT! Collectivity Project

Pirate Bay

School of Rest – Self Destructing Book Club

Residencies

Floppy Total Festival

Festivals