Fri 20 Oct '17 - Concert

The Homesick + It Dockumer Lokaeltsje + The Ex + Luckydancer

Fries en NL Helden, Jong en Oud!
20:30
WORM

A night of Frisian frolics in the Avantgarde State!

The Homesick
One of the most celebrated acts from a new alternative pop scene in Friesland. Combining a talent for catchy melodies and hooks, driving rhythms and a rich emotional hinterland, this self-reliant scally trio from Dokkum have enjoyed a swift rise to success over the past two years. The band’s debut LP, ‘Youth Hunt’ (2017) was well received internationally, with the Quietus going as far as to say, “The Homesick have the potential to be one of the great pop bands if they stick at it.” Fans of Josef K, Beta Band, Fire Engines, Bunnymen and Rats on Rafts are in for a treat.

It Dockumer Lokaeltsje
In 1990 hield It Dockumer Lokaeltsje op met oefenen, liedjes schrijven en optreden. Ze brachten nog de CD It Dockumer Totaeltsje uit met daarop hun tweeplaten Wil Met U Neuken en Moddergat, aangevuld met demo-opnames. En toen gingen de jongens andere dingen doen. Sommigen waren daar verdrietig over, anderen opgelucht. Eindelijk rust. Ondertussen is er dus een kwart eeuw verstreken en It Dockumer Lokaeltsjeis terug. Ze hebben zelfs nieuwe nummers gemaakt! Het is allemaalweer hartstikkene briek, Friestalig en psychodemisch en ze hebben onlangseen en ander opgenomen voor op een Nieuwe Plaat. Sytse J. van Essen (gitaar), Fritz de Jong (drums, tweede stem) en Peter Sijbenga (zang, basgitaar) zijn er opgewonden van enspelen, net als vroeger, ongeveer twintig liedjes in dertig minutenen na afloop is iedereen een beetje raar in het hoofd. Komt dat zien!

Yn 1990 hold It Dockumer Lokaeltsje op mei oefenjen, ferskes skriuwen enspyljen. Se brochten noch de CD It Dockumer Totaeltsje út mei dêrop har twa platen Wil Met U Neuken en Moddergat, opkreaze mei demo-opnames. En doe waarden de jonges drok mei oare dingen. Guon minsken wienen dêr oesafertrietlik oer, oaren ferromme. Einlik rêst.Ûnderwilens binne wy in kwart ieu fierderop en It Dockumer Lokaeltsje is werom. Se ha sels nije ferskes makke! It is allegear wersa bryk as wat, Frysktalich en psychodemysk en se ha ‘t ien en oar opnommen,dat it in nij plaatsje wurdt. Sytse J. van Essen (gitaar), Fritz de Jong (drums, meisjonger)en Peter Sijbenga (sjonger, basgitaar) binne der oerémis fan en knalle der, ykas alearen, sa’n tweintich sankjes yn in heal oerke trochhinne ennei ôfrin is elkenien der in bytsje frjemd yn ‘e holle. Kom derby!!

The Ex
Possibly the Netherlands’ most revered alternative act, The Ex have ploughed a singular and often inspiring furrow since their formation in 1979. Known for their resourceful and adaptable approach to making music, the band have released 20 full-length albums (including many experiments and collaborations); blending their own scratchy, quizzical take on punk with free jazz and many forms of folk and indigenous music. The band are in the process of recording a new studio album of original material, their first since 2011’s ‘Catch My Shoe’.

Luckydancer
Nieuwe groep uit Rotterdam, zonder enig verleden in de muziek scene. Ze namen onlangs een EP op in Dokkum, in dezelfde studio waar ook The Homesick haar 1e single opnam!

Facebook event