Sat 16 Sep '17 - Art / expo

ROTATOR // 11 Jaar Studio Ruwedata

ROTATOR. Hit it, don't quit it. 11 years of Studio Ruwedata
12:00
UBIK

Studio Ruwedata (Thijs Kelder), presenteert: ROTATOR. Hit it, don’t quit it. 11 years of Studio Ruwedata

(NL)
Treed binnen in de wereld van Studio Ruwedata waar tegenstellingen elkaar vinden: (im)perfectie en (des)illusies gebracht via wandsculpturen, (licht)installaties, zeefdrukken en prints.

ROTATOR toont een tijdlijn van 11 jaar grafische ontwerpen & kunstwerken van Studio Ruwedata met veel recent werk waarin hij steeds meer werkt met installaties en 3-D werk/ sculpturen. Zijn recente kunstwerken zijn gelaagde houten installaties/wandsculpturen die een collage vormen van typografische slogans, illustraties en delen van neonreclames met de typische Las Vegas beeld taal. De neonreclames waardoor hij zich laat inspireren, worden gekenmerkt door knipperend licht en kleur. Door dit uit de context te halen en te versoberen in zwart-wit, krijgen ze een melancholisch randje. Hij neemt tijdloze onderwerpen als liefde, verleidingen, geweld en ouderdom als thema. Voor degene die het doorziet, heeft het werk een humoristisch inslag maar is de boodschap doorgaans maatschappij kritisch.

(EN)
Enter into the world of Studio Ruwedata where contradictions play off each other: (im)perfection and illusions brought through wall sculptures, (light) installations, screen prints and prints.

ROTATOR highlights an 11-year timeline graphic design and artwork by Studio Ruwedata against recent work that concentrates more on installations and 3-D work / sculptures. Kelder’s recent works of art are laminated wooden installations / wall sculptures that create a collage of typographical slogans, illustrations and parts of neon adverts with the typical Las Vegas-style sign language. The neon adverts that inspire Kelder are characterised by flashing lights and colours. By reimagining these elements in a more sober, black and white context, they assume a melancholy edge. He takes timeless subjects like love, temptation, violence and ageing as a theme. His work has an undeniably humorous edge, but the message has a critical edge, socially.