Doors:
11:30
Start:
12:00
End:
00:00
WORM
UBIK Space
Boomgaardsstraat 71
Buy tickets
from € 10.00
Sun 26 May '19 - Festival

Regenerative Feedback Festival – Day 3

ON LISTENING AND ITS EMANCIPATORY POTENTIAL
12:00
WORM
Buy tickets
from € 10.00

Regenerative Feedback is een jaarlijks festival op het gebied van muziek, nieuwe media, geluidskunst en filosofie. Het idee achter dit evenement is om experimentele performances en nieuwe media kunstprojecten te tonen, en deze te onderzoeken door middel van workshops, toegankelijke lezingen en gesprekken tussen experts en publiek.

De eerste iteratie van Regenerative Feedback vond plaats bij Issue Project Room, New York City in 2018, met speakers zoals o.a. Reza Negarestani, Alexandra Hedako Mason, Manni Dee, Colin Self, Melle Kromhout en Marielle Pelissero. De eerstvolgende editie vindt plaats op 24, 25 en 26 mei in WORM, Rotterdam om vervolgens in 2020 in Mexico Stad neer te strijken.

Het evenement streeft ernaar interdisciplinaire methodes te onderzoeken om duurzame sociale toekomsten te generen door de lens van muziek en nieuwe media, en hoopt toeschouwers te motiveren in nieuwe emanciperende richtingen: als we beter begrijpen wat het eigenlijk is dat ons naar muziek toe trekt, en hoe het ons naar elkaar maakt luisteren, bestaat er de kans dat deze visie toegepast kan worden in vernieuwende manieren op andere gebieden.

Regenerative Feedback is dus zowel mediafestival als intellectuele bijeenkomst, en probeert bruggen te slaan tussen beide, met daarin ruimte voor uitgebreide Q&A sessies om actieve toeschouwerschap te bevorderen.

Eerste namen: Sara O’Brien, Mattin, N-Prolenta, Céline Manz + Guest, Inigo Wilkins, Dreamcrusher, Cecile Malaspina, Adam Harper, DeForrest Brown Jr.

(English)
Regenerative Feedback is an annual music, new media, sound art and philosophy festival. The idea behind this event is to present experimental performances; new media art, and to explore these through workshops, accessible lectures and conversations between experts and audiences.

The first iteration of Regenerative Feedback took place at Issue Project Room, New York City in 2018, with speakers such as Reza Negarestani, Alexandra Hedako Mason, Manni Dee, Colin Self, Melle Kromhout and Marielle Pelissero. This edition at WORM will be followed up by an event in Mexico City in 2020.

The event aims to investigate interdisciplinary methods to generate sustainable social futures through the lens of music and new media, and hopes to motivate spectators in new emancipatory directions: if we can understand what it is that attracts us to music, what drives us, in fact, to listen closely to one another; then there’s a chance for this vision to be innovatively applied in other areas.

Regenerative Feedback is thus both media festival and intellectual gathering, and tries to build bridges between the two, with room for extensive Q&A sessions to promote active spectatorship.

First names: Sara O’Brien, Mattin, N-Prolenta, Céline Manz + Guest, Inigo Wilkins, Dreamcrusher, Cecile Malaspina, Adam Harper, DeForrest Brown Jr.