Sat 19 May '18 - Performance

PREMIERE Trickster: HEROPERA

Premiere of an ‘ad-lib’ performance deconstructing the opera medium
20:30
UBIK

(NL) HEROPERA is een ‘ad-lib’-voorstelling waarin het operamedium wordt gedeconstrueerd en traditionele ideeën over heldendom op de snijtafel wordt gelegd. Geworteld in verschillende disciplines en geïnspireerd door speculatieve fictie speelt TRICKSTER met de culturele en visuele codes van opera. In plaats van tragische heldinnen die zichzelf opofferen of wegcijferen, brengt deze opera vijf vrouwen ten tonele die ter plekke iets kunnen fabriceren en niet bang zijn voor het (nog) niet weten. Met een voorliefde voor het relationele, rommelige, en onvoorspelbare, wagen ze zich in een post-normale toekomst. Gezamenlijk zijn ze zowel acteurs, zangers, schrijvers, scenografen, componisten en technici van deze show.

(EN) HEROPERA is an improvised, ad-lib performance deconstructing the opera medium and challenging traditional ideas about heroism and storytelling. Sparked by speculative fiction and rooted in various disciplines, TRICKSTER plays around with the cultural and visual codes of opera, practicing the relational, the messy, the spontaneous, the unpredictable. Instead of tragic heroines who sacrifice or annihilate themselves, this opera stages five women who can conjure up something on the spot, and are not afraid of not knowing (yet). While venturing into a post-normal future, they are collaboratively and simultaneously the actors, singers, writers, scenographers, composers and technicians of this show.