Fri 11 Nov '16 - Art / expo

OPENING S/ASH: The Chapel, The Pilgrimage, The Exorcismed

20:00
UBIK

open 18H
Driewieliers The Pilgrimage starts at 19.40 in Witte de With
start performances S/ASH: 20H.

(NL)
Loui Meeuwissen
Loui Meeuwissen studeerde interieurarchitectuur aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam en ging daarna naar de Studio for Immediate Spaces aan het Sandberg Instituut in Amsterdam, waar zijn hij zich begon te richten op het grijze gebied tussen droom en realiteit door middel van lichtinstallaties, performances en autobiografisch schrijven. Hij schrijft anekdotes over shows op podia en shows in je hoofd. Een fysieke show kan een toneelstuk, een pretpark, een technofeest, een expositie, een geregisseerde werkelijkheid of persoonlijkheid zijn. Een mentale show kan staan voor herinneringen, dromen, fantasieën en hallucinaties waarbij de grenzen van de werkelijkheid vervagen. Inspiratie komt daarbij vaak vanuit de club scene: de mensen, de magie van de show, de extase, maar ook de melancholiek.

The Chapel
In het werk ‘The Chapel’ etaleert Loui Meeuwissen zijn anekdotes in relatie met een persoonlijke collectie relieken: objecten met een link naar zijn fascinatie voor de club, zijn verzameldrift, liefde voor kitsch, en zijn praktijk als lichtontwerper. Deze relieken zet hij op een voetstuk alsof ze religieus aanbeden mogen worden. Hopelijk doet het melancholische geheel de toeschouwer nadenken over zijn eigen relieken.

Driewieler collectief
Het Driewieler collectief bestaat uit drie leden: Pedro, Angelo en Arthur. Doordat ze allemaal uit verschillende disciplines, diverse culturen en andere sociale achtergronden komen heeft hun werk een multidisciplinair karakter. De werken van het Driewieler Collectief zijn een mix van de drie leden waarin ze met hun persoonlijke belevenissen één nieuwe taal creëren.

The Driewieler Collectief presents Pilgrimage: placeless in the SLASH GALLERY. De performance is geïnspireerd op de kruistocht en met deze ‘walk-of-fame’ wil het collectief de hiërarchie van de hedendaagse samenleving heroverwegen, en hiermee alle gekke en rare mensen verwelkomen die nergens bij passen. De bedevaart is symbolisch voor het zoeken naar een plek, naar een nieuw thuis. Je bent uitgenodigd om het ‘andere’ te komen vieren, en om sociale instituties, macht en hiërarchie nog eens goed te bekijken.

Tommy Ventevogel
Tommy Ventevogel is de ‘Exorcismed’, de uitgedrevene, wat blijft er over als de demon is verstoten?
Tommy is schrijver voor theater, film, televisie, games en nieuwe media. De teksten hebben meestal een expressionistische kern, een transmediale vorm en een low culture pulp look.
De teksten worden onder andere gespeeld in het Ro Theater, MC Theater, Club Gewalt en theater collectief Macabre. Tommy heeft gespeeld in/op Roodkapje ROT(T)TERDAM, Time Window Festival, De Parade, Over Het IJ-Festival, Oeral en nog vele andere plekken.

(EN)
Loui Meeuwissen
Loui Meeuwissen studied interior architecture at the Willem de Kooning Academy Rotterdam and pursued to the Studio for Immediate Spaces at the Sandberg Instituut in Amsterdam, where he started to focus on the blurred area between dream and reality by building illusive light installations, organising performances and writing autobiographical texts. His writings shift between shows on stages and shows in the mind. On the one hand, a show can be a theatre play, an amusement park, a techno party, an exhibition, a staged reality or a personality, but mentally, a show can also be an imagination, a memory, a dream or a hallucination. His work represents what fascinates him about the club scene: the magic of the show, the people and the ecstasy, but also the melancholy.

The Chapel
In ‘The Chapel’ Loui Meeuwissen showcases his anecdotes in relation to a collection of personal relics that link to his fascination for parties but also to his hoarding habit, the love for kitsch, and his light design practice. Like relics of religious worship, the objects are placed on classical pedestals. The melancholic installation may get the spectator to think about his/her own relics.

Driewieler collectief
The Drieweler Collectief consists of three members: Pedro, Angelo and Arthus. Due to the fact that they originate from different disciplines, various cultures and diverse cultural backgrounds their works have a unique multidisciplinary character. The works of the Driewieler Collectief are a mix of the three members where they create a common language using their own experiences.

The Driewieler Collective presents Pilgrimage: placeless in the SLASH GALLERY. The performance is inspired on the crusade and with this ‘walk-of-fame’ the collective aims to rethink the hierarchy of contemporary society, and with this they welcome all the freaks and unfitted. The pilgrimage is symbolic for the searching of a place, a new home. You are invited to come and celebrate the different, and to question social institutions, power roles and hierarchy.

Tommy Ventevogel
Tommy Ventevogel is the Exorcismed, what’s left when the demon is cast out?
Tommy is a writer for theater, film, television, games and new media. The texts usually have an expressionistic core, a transmedia shape and low culture pulp look.
The texts were among others played at the Ro Theater, MC Theater, Club Gewalt and Theater collective Macabre. Tommy als played in/on Roodkapje ROT(T)TERDAM, Time Window Festival, de Parade, Over Het IJ-Festival, Oeral and many other places.

Loui Meeuwissen

Driewieler Collectief

Facebook Event