Mon 19 Mar '18 - Art / expo

Opening ACE: Dive

A submersive art experience
19:30
WORM

DIVE festival

A ‘submersive’ art experience.

Every year the Expo Committee of the International Faculty Association ACE> organizes the Erasmus Expo. This is one of the biggest events of ACE>. An ace is a term used for someone who is extremely skillful within a specific area, and consequently the focus of this expo is on the skills, stories and ideas of the artists themselves. This year you can ‘Dive’ into Rotterdam’s diverse new art world with an expo that brings together students and artists in one inspiring event. The boundaries of what art is, are blurred completely. We want our audience to think about what art is or can be.

Elk jaar organiseert de Expo committee van de Internationale Faculteitsvereniging ACE> de Erasmus Expo. Dit is een van de grootste evenementen van ACE>. ACE staat voor iemand die extreem vaardig is binnen een bepaald (vak)gebied. De vaardigheden, verhalen en ideeën van de kunstenaars die we tentoonstellen staan dus ook centraal.  De Expo brengt studenten en kunstenaars samen om zo een inspirerend event te creëren. Dit jaar kun je in Rotterdams diverse nieuwe kunstwereld duiken. De grenzen van wat kunst is, zijn volledig vervaagd. We willen ons publiek aan het denken zetten over wat kunst voor hen is of kan zijn.

Tijden
19.00 deur open
19.30 opening speeches
20.30 optreden Droominee
21.30 DJ Johan Willers
23.00 einde

 

ACE> Expo Committee