Dieuwke Boersma, 2018, photo©: Performance Art NL

Dieuwke Boersma, 2018, photo©: Performance Art NL

 

Jessica van Deursen, 2018, photo©: Performance Art NL

 

Vanessa Lamounier de Assis, 2018, photo©: Performance Art NL

Thu 13 Sep '18 - Art / expo

Open Performance Academy

Art Science Hunger
20:00
WORM

[EN] The Open Performance Academy joins forces with WORM UBIK!
Open Performance Academy (OPA) is a knowledge and practice platform for artists and theoreticians working with and from performance. OPA offers a platform for research, experiment and reflection. Artists and theorists are given the opportunity to show work in progress and to receive feedback from the audience. Conversely, the audience gets an insight into state of the art research within and to performance art. By focusing on both the artist and theoretician and the audience, OPA contributes to the development within art and the transfer of art and knowledge.

We want to let go of hard distinction, between theory-practice, body-mind and object-subject. We strive to be open to other forms of knowledge production, within the artistic process. This is why we will issue the term ‘liquid knowledge. Coming from the performance artist Marina Abramovich, she refers to the passing away of hard distinctions. Abramovich concurs with the idea that art can produce knowledge, beyond universal truth-pretense.

In six meetings and two presentation days, ‘liquid knowledge’ is discussed from a surprising angle; the angle from the work process of artists and scientists. We do not strive to offer ready-made cultural information. Instead we focus on the ability of people to ask questions.

 

Do. 13 sept
For the first opening edition of Art Science Hunger we invite Artists Sandra Stanionyte and Kamila Wolszczak to share their artistic research in relation to the theme. At the end of the evening, culture scientist and philosopher dr. Carlos Miguel Roos asked to respond to the theme in relation to his research. We invite the audience to partake in the conversation. During the evening bites and snacks will be provided. See you there!

 Sandra Stanionyte

Sandra Stanionyte is a performance artist using her body as both site and instrument, a meeting ground of action and the material. She empowers material zeitgeists as carriers that mess up and disturb the bodies sanctity. The exposed body, in turn, becomes hanger to the clothes that would have protected it re-appropriating function and exposing the clean by dirty materiality. Sandra was graduated from Fine Art Sculpture, Performance MA at Royal College of Art in 2016 and Design, Inter-architecture at BA at Gerrit Rietveld Academy 2013. In 2012 together with studio FedLev she won the “Do-It-Yourself” competition for the extension of the Rietveld Academy and Sandberg Institute in Amsterdam. Stanionyte will share her work in a performance lecture series ‘liquid knowledge’ on 13 and 27 September and a presentation on 6 December.

 

 

Kamila Wolszczak

Kamila Wolszczak is an interdisciplinary artist who deals with performance, installation and creates site-specific projects. In addition to her artistic career, Wolszczak is organizer of collective curatorial exhibitions in the independent space- Universal Self-Supporting Exhibition and part of the Paraperformance collective together with Dominika Katarzyna in Poland. Since 2012 Wolszczak has been creating the so called SUWs (Self-supporting Universal Exhibitions) in which she takes on the relation between an artist and the audience in site- specific situations. During Art Science Hunger Wolszczak goes deeper into the relation between artist and audience in site-specific situations and her visual performance practice.

 

 

Carlos Miguel Roos

Dr. Carlos Miguel Roos works as a lecturer in Media Communications at Webster Leiden University and in Creative and Performing Arts (ACPA) at Leiden University Academy, where he teaches courses in cultural musicology. In addition, Roos is the initiator of Art_Research_Convergence (ARC) and composes music. For the Art Science Hunger Roos focuses on ‘liquid knowledge’ in artistic research and philosophy.

 

 

[NL] De Open Performance Academy bundelt de krachten met WORM UBIK!
Open Performance Academy (OPA) is een kennis- en praktijkplatform voor kunstenaars en theoretici die werken met en vanuit performance. OPA biedt een platform voor onderzoek, experiment en reflectie. Kunstenaars en theoretici krijgen de kans om werk in uitvoering te tonen en feedback van het publiek te ontvangen. Omgekeerd krijgt het publiek inzicht in onderzoek binnen en naar uitvoerende kunst. Door zich te concentreren op zowel de kunstenaar als de theoreticus als het publiek, draagt OPA bij aan de ontwikkeling binnen de kunst en de overdracht van kunst en kennis.

We willen hard onderscheid tussen theorie-praktijk, lichaam-geest en object-subject loslaten. Binnen het artistieke proces staan open voor andere vormen van kennisproductie. Daarom zullen we de term ‘vloeibare kennis’ behandelen. De term is afkomstig van performance-artiest Marina Abramovich, hier verwijst ze naar het wegvagen van harde onderscheidingen. Abramovich staat voor het idee dat kunst -> kennis kan produceren, dit voorbij universele waarheid.

In zes vergaderingen en twee presentatiedagen wordt ‘vloeibare kennis’ vanuit een verrassende hoek besproken; de hoek van het werkproces van kunstenaars en wetenschappers. We streven er niet naar kant-en-klare culturele informatie te bieden, maar richten ons op het vermogen mensen vragen te stellen.

Do. 13 sept
Voor de eerste editie van Art Science Hunger nodigen we kunstenaars Sandra Stanionyte en Kamila Wolszczak uit om hun artistiek onderzoek met betrekking tot het thema te delen. Van te voren zal een performance van een student van de Willem de Kooning Academie worden getoond. Aan het einde van de avond zal cultuurwetenschapper en filosoof dr. Carlos Miguel Roos reageren op het thema in relatie tot zijn onderzoek. We nodigen het publiek uit deel te nemen aan het gesprek.

Sandra Stanionyte
Sandra Stanionyte onderzoekt de persoonlijke ruimte van het lichaam in stad en natuur. Daarom is haar werk vaak gerelateerd aan de ruimte waar ze haar tijd doorbrengt; waaronder Londen, Amsterdam en Vilnius. Stanionyte studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Royal College of Art, Sculpture / Performance Art in Londen. Haar werk is sterk verbonden met ‘Do-It-Yourself’ art, hiervoor ontving zij in 2012 de Rietveld / Sandberg Instituut-prijs. Stanionyte is onlangs begonnen met het schrijven van een voorstel voor een doctoraat. Ze deelt haar gedachten over ‘vloeibare kennis’ in een performance-lezing.

Kamila Wolszczak
Kamila Wolszczak is een interdisciplinaire kunstenaar die zich bezighoudt met performance, installatie en locatiespecifieke projecten. Naast haar artistieke carrière is Wolszczak organisator van universele zelfondersteunende tentoonstellingen in Polen. Sinds 2012 maakt Wolszczak de zogenaamde SUWs (Self-supporting Universal Exhibitions) waarin ze de relatie tussen een kunstenaar en het publiek opneemt in een locatiespecifieke situatie. Tijdens Art Science Hunger gaat Wolszczak dieper in op de relatie tussen kunstenaar en publiek in locatiespecifieke situaties en haar visuele uitvoeringspraktijk.

Carlos Miguel Roos
Dr. Carlos Miguel Roos werkt als docent Media en Communicatie aan de Webster Universiteit Leiden. Daarnaast is Roos initiatiefnemer van Art_Research_Convergence (ARC) en componeert hij muziek. Voor Art Science Hunger richt Roos zich op kennisoverdracht in geluid en uitvoering. De reden hiervoor is zijn onlangs gepubliceerde essay ‘Global Music: Recasting and Rethining the Popular as Global’.