Wed 18 Sep '19 - Talk

OFF SCREEN #5/19 featuring Arthur Bueno, Daan den Houter, Rossella Nisio & Mike Pelletier

On show: The Silent Ray by Rosella Nisio, 8 Hour Drawing factory by Daan den Houter, Lost in the Plot by Mike Pelletier, Exception by Arthur Bueno, Field Recordings with Sander Hölsgens.
20:15
WORM
Daan den Houter/Jeanne van der Horst, Acht Uur Tekenfabriek, 2019, 20 min.
6 Almeerse werknemers werden na een sollicitatie aangenomen om gedurende één werkdag in stilte in één uur één korte rechte lijn te tekenen met potlood waarvan Jeanne van der Horst een film maakte. Den Houter vraagt in zijn werk met de begrippen kunst, waarde en tijd. Naast kunstenaar is hij initiator van ‘Het Overschilderschilderij’ en directeur van de BCademy.
Van der Horst maakt kunstenaarsportretten en films bij tentoonstellingen.
 
Mike Pelletier, Lost in the Plot, 2019, fragment 
Lost in the Plot is een overweldigende animatie waarin Pelletier met behulp van technologieën als motion capture, body scanning en body tracking de obsessie van de klassieke portretkunst onderzoekt en er een androgyne, postmenselijke vaak griezelige protohumane esthetiek aan toevoegt.  In animaties en tekeningen verkent hij hoe mens en samenleving op een nog ongekende manier kunnen worden verbeeld.
Pelletier is Canadees en studeerde dit jaar af aan de Piet Zwart.
 
Arthur Bueno, Uitzondering, 2019, 17 min.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog kende de breepleinkerk in Rotterdam-Zuid een groot geheim: op de de twee zolders boven het orgel zat een drietal joodse gezinnen ondergedoken. Een tijdelijk onderkomen werd een zware en emotionele onderduikperiode van 34 maanden. Bueno reconstrueerde dit zeer aangrijpende verhaal aan de hand van beelden uit die tijd, animatie en eigen opnamen.
Bueno is filmmaker en editor, hij creëert verhalen aan de  hand van found footage, archiefmateriaal en oude speelfilm.
 
Rossella Nisio, The Silent Ray, 2019, 18 min.
The Silent Ray is een prachtig verstilde filmische verkenning van het individuele destructieve verlangen om los te breken. De film is gebaseerd op een fotoalbum van haar overgrootvader die 1935-36 als vrijwillig lid van de fascistische militie in Ethiopië vocht. De maken werpt voor zover zij kan licht op dit duistere verleden. 
Nisio ontving voor The Silent Ray de prijs voor de beste postgraduate film
 
Sander Hölsgens, Field Recordings, 2019, 8 min.
Field Recordings is een driedaags evenement met filmvertoningen, lezingen, luistersessies en installaties @WORM waarin de relatie tussen mens en landschap verkend wordt. Mede-organisator Sander Hölsgens is te gast met twee ultrashorts uit aankomend festival. Hölsgens is zowel filmmaker als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

(NL)
Off Screen is hét podium voor Rotterdamse audio-visuele producties. In de vertoonde documentaires, (korte) speelfilms en experimenten staat de ‘auteur’ centraal. Om het scheppingsproces dichterbij het publiek te brengen zijn interviews een onlosmakelijk onderdeel van het programma. Het artistieke proces, bronnen van inspiratie, het tobben en het plezier: alles komt aan bod aan tafel. Off Screen trekt naast een algemeen geïnteresseerd filmpubliek ook een vakpubliek. Het is de ontmoetingsplek waar contacten worden gelegd, plannen worden gesmeed en adviezen worden uitgewisseld. Een stad gezegend met een prestigieus filmfestival verdient ook de rest van het jaar een inspirerend filmklimaat: “Verwacht het onverwachte”.

(EN)
Off Screen is “the” platform for showing audiovisual productions in Rotterdam. The documentaries, short films and experiments shown at Off Screen always look to place the author of the work in a central role. Off Screen sees interviews with the authors as an integral part of the programme, bringing the creative process closer to the public. Everything is discussed during the nights; the artistic process, the sources of inspiration, or the fun had in the making of the work itself. Off Screen looks to bring those interested in film and the professionals together. It is the meeting place where contacts are exchanged, plans are made, and opinions exchanged. Rotterdam is blessed with an annual prestigious film festival. It deserves to be inspired through film during the rest of the year. “Expect the unexpected”.