Bero Beyer

Wed 16 Jan '19 - Film

Off Screen IFFR 2019: Bero Beyer @Off Screen

een persoonlijke rondleiding in ‘hét huis van de auteurscinema’.
20:15
WORM

[NL] Een week voor het IFFR losbarst is directeur Bero Beyer te gast. Speciaal voor Off Screen maakt hij een selectie uit het rijke aanbod en biedt ons zo een persoonlijke rondleiding in ‘hét huis van de auteurscinema’.

Bero Beyer is vurig pleitbezorger van de kracht van Cinema als kunstvorm. Hij studeerde in de jaren negentig aan de Willem de Kooning Academie, was nauw betrokken bij het oprichten van het vernieuwende festivalprogramma Exploding Cinema en maakte als avontuurlijk producent onder meer de voor een Oscar genomineerde speelfilm ‘Paradise Now’.

Bero Beyer over het IFFR:
‘Naarmate de toekomst van filmproducties en de beleving van film blijven veranderen, is het van het grootste belang dat we kwalitatief hoogstaande artistieke cinema en de creatieve talenten erachter blijven vieren. Niet alleen door deze films en de makers een podium te bieden, maar ook door het creëren van een platform om op deze ontwikkelingen te reflecteren. Ik zie het als mijn taak om in het snel evoluerende filmlandschap zowel de Internationale als de Nederlandse kwaliteitscinema te ondersteunen en de proactieve en vooruitstrevende rol uit te bouwen die het festival speelt in het verkennen van de nieuwe uitdagingen.’

 

[EN] A week before the start of IFFR comes we invite IFFR’s director Bero Beyer to be our guest! Bero has made a selection especially for Off Screen; drawing from rich pickings and offering a personal tour in ‘the home of the auteur cinema’.

Bero Beyer is an ardent advocate of the power of cinema as an art form. He studied at the Willem de Kooning Academy in the nineties and was closely involved in setting up the innovative festival programme, Exploding Cinema. Beyer is also the producer the Oscar-nominated feature film, ‘Paradise Now’.

Bero Beyer about the IFFR:
‘As the future of film productions and the experience of film continue to change, it is of the utmost importance that we continue to celebrate high-quality artistic cinema and the creative talents behind it. Not only by offering these films and the makers a stage, but also by creating a platform to reflect on these developments. I see it as my task to support both quality International and Dutch themes in the rapidly evolving film landscape, and to develop the proactive and progressive role that the festival plays in exploring the new challenges.’