Wed 11 Dec '19 - Talk

Off Screen | December edition

Floor van der Meulen/Sonia Herman Dolz/In-Soo Radstake/André Schreuders
20:15
WORM

|NL|

In de december Off Screen een Mini Special van filmmaker Floor van der Meulen,
vertonen we Portret van Olivia de Havilland van Sonia Herman Dolz en Engelen, 23 augustus van Andre Schreuders. Ook is In-Soo Radstake te gast met nieuws
Presentatie: Christiaan van Schermbeek en Margo Onnes.

Floor van der Meulen; Mini Special
Na haar afstuderen aan de Willem de Kooning Academie maakte Van der Meulen in 2014 haar internationale debuut met Paradijsbestormers, een documentaire over Nederlandse jihadstrijders. In 2016 won zij met Issa Touma en Thomas Vroege de European Film Award voor 9 Days – From my Window in Aleppo, een film die een ongekende blik werpt op de oorlog in Syrië. In haar meest recente film The Last Male on Earth speelt de mens een pijnlijke hoofdrol. In Kenia is de allerlaatste mannelijke noordelijke witte neushoorn op aarde, Sudan, overleden; een tragische gebeurtenis en een media-event. Wat zegt dat over ons? In de mini-special belichten we haar nu al indrukwekkend oeuvre.

Sonia Herman Dolz: Portret van Olivia de Havilland, 2019, 25 min.
‘Portret van Olivia de Havilland’ is het epische 891 regels tellende gedicht waarin Jules Deelder terugkijkt op de jaren vijftig. In deze film lezen zesentwintig dichters, performers en bekenden van Jules Deelder, en Jules Deelder zélf, ieder een deel van het gedicht: als hommage aan de nu 75 jarige Nachtburgemeester van Rotterdam. Met o.a. Loes Luca, Abdelkader Benali, Wilfried de Jong.
Sonia Herman Dolz is een gerenommeerd cineaste, ze maakte o.a. Conducting Boijmans, Lágrimas Negras, Romance de Valentía.

André Schreuders, Engelen, 23 augustus, 2019, 14 min.
In een buitenwijk van Den Bosch onderzoekt de film de gevoelde implicaties van postmoderne stedebouwkunde. Is het wenselijk om plekken te ontwerpen die overlopen van functionaliteit, comfort, stylering, controle en isolatie? Weerspiegelt dit stedelijke landschap wie wij zijn?
De film is een bescheiden onderzoek naar het hedendaagse wonen op een bijzondere locatie.
Schreuders is onafhankelijk filmmaker en filosoof. Daarnaast werkt hij als editor voor artistieke speelfilms en documentaires.

In-Soo Radstake is producent en regisseur, was o.a. directeur van Cinecrowd en oprichter van The Buddy Film Project. Hij is tegenwoordig hoofd externe producties van Rijnmond.
Deze maand werd door de Rotterdamse raad de ‘Motie Rotterdams Filmfonds’ aangenomen. Radstake vertelt aan de aan de hand van enkele fragmenten over zijn werk en de aangenomen motie.

 

|ENG|

In this Off Screen a Mini Special by filmmaker Floor van der Meulen, will In-Soo Radstake be our guest and we’ll show Portrait of Olivia de Havilland by Sonia Herman Dolz and Engelen, August 23 by Andre Schreuders.

Floor van der Meulen, Mini Special
After graduating from the Willem de Kooning Academy, Van der Meulen made her international debut in 2014 with Paradijsbestormers, a documentary about Dutch jihad fighters in Syria.
In 2016, Issa Touma and Thomas Vroege won the European Film Award for 9 Days – From my Window in Aleppo, a film that takes an unprecedented look at the war in Syria. In her most recent film The Last Male on Earth, man plays a painful leading role. In Kenya, the very last male northern white rhino on earth, Sudan, died; a tragic event and a media event, what does that say about us?
In the mini-special, we are already highlighting Van der Meulens’ impressive oeuvre.

Sonia Herman Dolz: Portrait of Olivia de Havilland, 2019, 17 min.
Portrait of Olivia de Havilland is an epic 891-line poem in which Jules Deelder looks back at the 1950s.
More than twenty poets, performers and acquaintances of Jules Deelder each read part of the poem: as a tribute to the now 75 year old Night Mayor of Rotterdam.
Dolz is a renowned filmmaker, including Yo soy asi, Lagrimas Negras Romance de Valencia.

In-Soo Radstake
In-Soo Radstake is a producer and director, and was the director of Cinecrowd and founder of The Buddy Film Project. He is currently head of Rijnmond’s external productions.
This month, the Rotterdam Council adopted Motion Rotterdam’s film fund. With the help of a few fragments Radstake tells about his work and the adopted motion.

André Schreuders, Engelen 23 August, 2019, 14 min.
In a suburb of Den Bosch, the film explores the felt implications of postmodern urban planning.
Is it desirable to design places that are overflowing with functionality, comfort, styling, control and insulation? Does this urban landscape reflect who we are?
The film is a modest investigation into contemporary living in a special location.
Schreuders is an independent filmmaker and philosopher. He also works as an editor for artistic feature films and documentaries.