Thu 24 May '18 - Theatre

Niek Hilkmann: Galaxico

Kerst tussen de sterren / Christmas between the stars
21:00
WORM

[NL]

Donderdag en vrijdag 24 en 25 mei
21:00-21:45

Het enige zomerstuk over koffie, kerstmis en de kosmos. / Beleef kerst

Al eeuwen kijkt de mens naar de hemel in stomme verbazing, op zoek naar antwoorden op onbeantwoorde vragen en inspiratie voor onbeantwoorde liefdes. De ruimte is een droom zonder einde en een fantasie om voor te leven, en dat is nu precies het probleem.

Galaxico; kerst tussen de sterren is een kerstvoorstelling over teleurstelling die zowel de fascinatie als de verveling met de ruimte visualiseert via blacklight effecten. Onder begeleiding van live kerstmuziek in mineur van Patrick Bossink speelt Niek Hilkmann een astronaut die koffie slurpend door een zelf in elkaar geknutselde ruimte zweeft, op zoek naar de betekenis van het universum, de ware kerstgedachte en de ideale espresso.

[EN]

Thursday and Friday 24 and 25 May
21:00-21:45

For centuries human beings have been staring at the sky in stupid amazement, looking for answers to unanswerable questions and inspiration for unrequited loves. Space is a dream without end and a fantasy to live for, and that is exactly the problem.

Galaxico; Christmas between the stars” is a Christmas show about disappointment that imagines both the fascination and the boredom with outer space through staggering blacklight theater. Accompanied by live Christmas music in a minor key, performed by Patrick Bossink, Niek Hilkmann plays an astronaut, who roams through a self-tinkered universe, searching for the meaning of life, the true spirit of christmas and the ideal espresso.