Thu 26 Mar '20 - Concert

Krackle #2: Michel Banabila, Rem Gow, Ale Hop – Afgelast / Cancelled

20:30
WORM

Please note! This event is cancelled. Please see https://worm.org/worm-en-covid-19-het-corona-virus/ for information about your ticket

Met Krackle # 2 verkennen we de breedte van het scale binnen ambient als muziek voor het universum. We houden van deze zoektocht in tijd, geluid en ruimtelijke structuren die opgetekend worden tijdens concerten en via platen.

Michel Banabila
Michel Banabila is al sinds de jaren tachtig actief als muzikant met een behoorlijk divers en uitgebreid oeuvre. Hij verwerkt veel verschillende genre’s in zijn muziek en verbindt dat tot een geheel eigen boeiend muziekaal spectrum. Banabila vermengt net zo makkelijk electronica met kamermuziek, als blazers met field recordings. De invloeden variëren van de broeierige ruimtelijkheid en loops tot een hedendaagse postindustriële sampling- en geluidcollagetechnieken. Elk release is anders maar je herkent toch altijd weer de Banabila touch.

Ale Hop
Peruviaanse in Berlijn woonachtige performance kunstenaar, onderzoeker en muzikante. Ze creëert vanuit ruis en vervorming ambient achtige drones die ontstaan vanuit een uitgebreid net werk dat ze bouwt rondom een elektrische gitaar. Ze gebruikt daarbij oa realtime sampling, gecombineerd met effecten naast de vervormingen van haar stem. Het leidt tot vaak een intensieve, bijna fysieke ervaring. Ale Hop heeft de afgelopen jaren gestaag gewerkt aan een live reputatie waarbij ze het experiment combineert met traditionele muziek uit de Andes.

Rem Gow
Rem Gow is DJ en platenverzamelaar en heeft frequente radioprogramma’s op Operator en Red Light District. Daarnaast is hij al lange tijd actief als producent en curator in de culturele wereld in Nederland. Zijn focus op muzikale thema’s heeft hem aan de rand van, elektronische, muziek en daarbuiten gebracht. Hij heeft een zeer specifieke en interesse in ambient.

(English)
With Krackle #2 we explore the grounds in the wide range of ambient as music for the universe. We love these explorations in time, sound and textures shared in wonderful sketchbooks called records and performances.

Michel Banabila
Michel Banabila has been active since the 1980s as a musician with a distinct, diverse and extensive oeuvre. He incorporates many different genres into his music and connects it to his own unique musical spectrum. His influences vary from sultry spatiality and loops to contemporary post-industrial sampling and sound collage techniques. Every release is different but you always recognize the Banabila touch.

Ale Hop
Peruvian performance artist, researcher and musician living in Berlin. From noise and distortion she creates ambient-like drones that eminate from an extensive network that she builds around an electric guitar. She uses real-time sampling, combined with effects in addition to the distortions of her voice. It often leads to an intense, almost physical experience. Ale Hop looks to combine the experiment with traditional music from the Andes.

Rem Gow
Rem Gow is DJ and record collector and has frequent radio shows on Operator and Red Light District. Next to that he has been active as a producer and curator within the cultural world in the Netherlands for a long time. His focus on musical themes has brought him to the outskirts of, electronic, music and beyond. He has a very specific and brought interest in ambient music.